Felsöka Y/Delta-kontaktorn på din Haas-maskin

Om du får ovanliga värden på spindelbelastningen på din maskin. Eller om du får larm 4.9973- eller 20008, så kan du ha problem med maskinens Y/Delta-kontaktor. Detta kan också indikera problem med stabiliteten på maskinens strömförsörjning. Se den här videon för mer information.