Komponentuppfångare för svarv - Justering och drift

I den här videon går Orville igenom hur man justerar detaljfångaren i svarven för att fånga upp detaljen rätt och behandlar även de tre M-koderna som används för att programmera detaljfångaren vid automatisk drift.