Finns det vatten i luftsystemet? Inställning 242/243

För mycket vatten som flyter omkring i verkstadens tryckluftssystem kan ha skadlig påverkan dina CNC-maskiner. Andrew nämner några saker att kontrollera i tryckluftssystemet och avslöjar hur inställning 242 och 243 på Haas styrsystem kan användas för urtömning av vatten från maskinens tryckluftssystem.