Blir solenoiden varm?

Om du någonsin har haft en varm eller het solenoidventil på din Haas-maskin är det inte alltid ett tecken på att den behöver bytas ut. Andrew förklarar varför vissa solenoider kan bli varma och varför det inte alltid är en anledning till att byta ut dem.