Grunder om mätverktyg: Dag 1, börja på rätt sätt

Mark ställer in siktet på ett ämne som gäller varje operatör och varje verkstad dagligen. Han behandlar verktyg och begrepp som du behöver ha koll på när du tillverkar och mäter detaljer.