Skapa egna anpassade M- och G-koder på ett enkelt sätt

Idag visar Mark hur du kan skapa egna M- och G-koder. Om du har återkommande, monotona, manuella programmeringsrutiner som du utför varje dag, visar Mark hur du kan skapa ett eget program och anropa det med en M- eller G-kod!