Kör mer än en detalj åt gången

I det senaste avsnittet av Dagens tips visar Mark hur man går från att göra en del åt gången i Haas-fräsen till att göra flera detaljer. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men tänk om du kan spara massor av tid på slopade verktygsväxlingar och färre stopp av maskinen och öppningar av dörren?