Hur gör man för att: Ställa in verktygslängd och arbetsoffset?

I det här avsnittet visar Mark hur du korrekt och noggrant ställer in verktygsoffset och arbetsoffset. Fel verktyg eller arbetsoffset är en av de vanligaste orsakerna till maskinhaverier, så detta är en video som alla operatörer behöver se! När du har tittat på den här videon kan du ställa in verktygs- och arbetsoffset på ett säkert sätt.