Viktigt om detaljstopp i svarv

I detta avsnitt tar Mark upp ett förvirrande och ofta missförstått ämne: spännhylsor av tillbakadragbar typ, spännhylschuckar och detaljstopp i svarv. Mark ger på sitt lättbegripliga sätt inte bara tips om insatshylsor och uppspänningsanordningar och vilka delstopp som är bäst för din applikation, utan förklarar också hur dragröret och det hydrauliska manöverdonet på din svarv fungerar.