Kylmedel för verktygsmaskiner: Rengöra tanken

Är skärvätskan i kylmedelstanken full av olja och spån? I värsta fall har den kanske redan börjat lukta på grund av bakterieangrepp? I den här videon ska vi först se hur man rengör en tank som inte är särskilt smutsig. Sedan går vi vidare till en riktigt lortig tank och beskriver stegvis hur man rengör hela maskinens kylmedelssystem om det har försummats och föroreningar har bildats.