Kylmedel för verktygsmaskiner: Så här gör du en ny omgång

Har du förberett dig så att du kan fylla din tomma kylmedelstank med en ny omgång skärvätska? Den här videofilmen visar de steg som krävs för att preparera en ny omgång kylmedel för verktygsmaskinen.