Грешка 4002 – Ниско налягане на въздуха при освобождаване на инструмента