Haas UMC-750: Конус за сондажна глава за нефт – демо

Конусът за сондажна глава за нефт, чиято изработка е показана в това видео, е един компонент от цялостната глава, която включва три такива. Триконусните глави се използват при сондиране за нефт и природен газ по цял свят. Най-разпространени са конструкциите, които включват карбидни „зъби“, за пресовани и запоени в отворите, пробити в конуса. Има обаче много варианти на триконусни глави в зависимост от производителя, както и от земния материал, който трябва да се пробива в процеса на сондиране.