Охлаждане през шпиндела със СОЖ (TSC) за фрези Haas

Haas има две система за подаване охлаждаща течност през шпиндела: система с налягане 300 psi (21 bar) и система с налягане 1000 psi (69 bar). Тези надеждни системи доставят охлаждаща течност под високо налягане, която тече през режещия инструмент, което позволява по-тежки срезове, по-високи зададени подавания, пробиване на дълбоки отвори и по-добра окончателна обработка на повърхностите.