Ротор с две оси TRT100 на Haas

Компактната въртяща маса с две оси TRT100 на Haas е идеална за по-малки части, изискващи много операции. Тя е достатъчно малка, за да се побере в повечето фрези на Haas – чак до модел DT-1. Независимо дали Вашето приложение изисква действителна обработка с 5 оси или 3 + 2 позициониране, TRT100 ще направи Вашето производство по-продуктивен.