Отстраняване на неизправност при помпите за охлаждаща течност

В този видеоклип сервизният инженер Андрю ще Ви покаже как да отстраните неизправностите при Вашата помпа за охлаждаща течност Haas. Независимо дали смятате, че помпата Ви е прекалено шумна или не осигурява необходимия дебит, трябва да я подмените или обслужите.