Отстраняване на теч от корпуса

В този видеоклип за обслужване на Haas, сервизният инженер на Haas, Orville Collins, ще ни покаже важните стъпки при откриването и отстраняването на теч в корпуса на Вашата машина.