Показване на желаните координатни оси на управлението Haas

Някога искали ли сте да промените кои оси се показват на Вашата машина Haas? Марк показва как да го направите бързо и лесно.