По-бързо нарязване на вътрешна резба с Настройка 130

Марк Терибъри разяснява как съществено да намалим времето на цикъла при нарязване на вътрешна резба чрез увеличаване на скоростта на изваждане на метчика.