Следете лесно детайлите си с помощта на броячите на команда M30

Броячът на M30 най-често се използва за отброяване на произведените детайли – но има ли начин да се извади нещо повече от тази функция? В това видео Марк дава някои полезни съвети за М30, за които може да не знаете – например за използване на два брояча едновременно и за използване на брояча в програми с непрекъснат цикъл.