Станция за автоматично зареждане на детайли на Haas – РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

В този кратък видеоклип Андрю ни показва основните стъпки, които трябва да следвате, когато програмирате Вашата станция за автоматично зареждане на детайли на Haas да зарежда и разтоварва Вашите детайли. Веднага ще забележите, че автоматичната станция за зареждане на детайли е лесна за програмиране и пускане в експлоатация.