Новото дистанционно управление с ръчен импулсен генератор

Дистанционното управление с ръчен импулсен генератор на Haas е допълнено със сензорен екран, даващ още повече възможности за достъп, показване и настройка на позиционирането, конфигурацията и параметрите на работния процес.