Očistite rashladno sredstvo iz svog Windowsa pomoću puhanja prozora

Pogledajte kako Steve i Bryan O'Fallon, zaposlenici Haas Answer Man-a, demonstriraju novu Haasa značajku puhanja prozora koja pomoću zračnog pištolja na vašem Haas stroju čisti rashladno sredstvo s prozora.