Почистване на охлаждащата течност от прозорците чрез обдухване

Вижте как Стив и Браян Офалон, „Човекът-отговор“ в Haas, показват новата функция за обдухване на прозорците; функцията използва въздушния пистолет на машината, за да почиства прозорците от охлаждащата течност.