Odstranění chladicí kapaliny z oken pomocí funkce Window Blast

Podívejte se, jak Steve a Bryan O'Fallon, odpovídající poradce Haas, předvádějí novou funkci Haas Window Blast, která pomocí vzduchové pistole na vašem stroji Haas odstraňuje z oken chladicí kapalinu.