Záruka na produkty Haas


Standardní záruka 1 rok

Všechny produkty Haas* – stroje s řízením CNC, rotační produkty a zásobníky tyčí – jsou dodávány s plnou jednoletou zárukou na celý stroj, včetně CNC řízení. A „plnou jednoletou zárukou“ máme na mysli 8 760 provozních hodin, což je 365 x 24 hodin. (Někteří výrobci definují rok jako 365 × 8 hodin.) Úplné podrobnosti o záruce jsou uvedeny v návodech k obsluze stroje.

U autorizovaných dodavatelů Haas lze v době pořízení stroje zakoupit prodlouženou záruku.

  • Pokrývá vady na materiálech a zpracování
  • Platí pro všechny obrobky a práce
  • Pokud nejsou k dispozici lokálně, jsou záruční díly v 99,5 % dodány ve stejný den.

* Kromě modelů EDU, které mají záruku 6 měsíců.


Prodloužení záruky o 1 rok (včetně standardní záruky na 1 rok)

Před vypršením standardní záruky je možné zakoupit si prodloužení záruky o další 1 rok.


90denní záruka na servisní díly

Na všechny servisní díly Haas (zakoupené po vypršení počáteční záruky na stroj) se poskytuje 90denní záruční období, včetně záruky na obrobky a práci, od data instalace.