Održavanje dvostrukog kraka izmjenjivača alata s bočnim montiranjem

Imate li problema s dvostrukim krakom izmjenjivača alata s bočnim montiranjem? Servisni inženjer Orville Collins pokazuje vam kako dijagnosticirati i popraviti dvostruki krak te kako naručiti zamjenske dijelove na HaasParts.com