Vedlikehold av sidemontert Verktøyveksler med dobbel arm

Har du problemer med den doble armen på den sidemonterte verktøyveksleren (SMTC)? Serviceingeniør Orville Collins viser deg hvordan du diagnostiserer og reparerer dobbeltarmen og hvordan du bestiller reservedeler på HaasParts.com