HAAS PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER

 

Haas Automation, Inc., ved 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA ("selskapet"), og dets tilknyttede selskaper (sammen "gruppen", "vi", eller "oss"), samler inn og behandler personopplysninger som er gitt til oss av deg, som vår kunde eller potensielle kunde, eller generert av deg ved ditt kjøp av våre produkter og/eller bruk av våre tjenester. Denne personvernerklæringen er gitt til deg i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert, men ikke begrenset til, EUs personvernforordning 2016/679 ("GDPR"), UK Data Protection Act 2018 og andre lover som implementerer eller supplere GDPR (samlet "Datapersonvernlover"). Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon du gir oss, og hvordan vi bruker informasjonen din til å levere våre produkter og/eller tjenester til deg. Siden vi primært gjør forretninger med selskaper, i stedet for enkeltpersoner direkte, er denne personvernerklæringen primært rettet mot våre bedriftskunders ansatte. Denne personvernerklæringen trer i kraft fra og med august 2019, og kan bli oppdatert eller erstattet fra tid til annen. Den siste daterte versjon er den gjeldende personvernerklæringen.

Dine personopplysninger

Dine personopplysninger inkluderer all informasjon som er knyttet til deg som du er identifisert eller identifiserbar. Dette inkluderer navnet ditt, kontaktinformasjon, informasjon om hvor du jobber og, hvis aktuelt, hvor du bor, betalingsinformasjon, kjøpslogg, og om din bruk av våre produkter, tjenester og nettsider. Vi kan også ha informasjon som passinformasjon, familiedetaljer og/eller reiseinformasjon i begrensede situasjoner der vi, med ditt uttrykkelige samtykke, tilrettelegger for deg og/eller dine familiemedlemmer.

Vi samler inn ulike typer personopplysninger fra ulike kilder, inkludert:

 • informasjon du oppgir direkte til oss når du bruker nettstedet vårt eller skaffer produkter eller tjenester levert av oss, eller på annen måte gitt deg av våre bedriftskunder;
 • informasjon vi innhenter om ditt kjøp av produkter eller bruk av våre tjenester eller gjennom bruk av vår nettside;
 • tredjeparts generering av potensielle selskaper;
 • våre distributører (Haas Factory utsalgssteder eller "HFOs")
 • handelsshow; og
 • tjenesteleverandører, for eksempel søkeinformasjonsleverandører eller leverandører av teknisk-, betalings- og leveringstjenester.

 

Noen av personopplysningene du oppgir til oss kan inneholde helseopplysninger, eller andre sensitive eller spesielle kategorier av personopplysninger som du har gitt, med ditt samtykke, for eksempel funksjonshemmingsinformasjon eller religiøse data for formål som kreves av deg, for eksempel planlegging av møter, reiseplaner eller tilgang til gruppens lokaler.

Hva vi gjør med dine personopplysninger

Vi bruker dine personopplysninger til følgende nøkkelformål:

 • til å kontakte deg: i henhold til gjeldende lov, kan vi og/eller våre tredjepartstjenesteleverandører kontakte deg og sende deg kommunikasjon relatert til din bruk av våre tjenester, nettsider eller kjøp av våre produkter;
 • for markedsføringsformål: vi er avhengige av legitime interesser for markedsføringsformål (dette er interessene til konsernet og/eller bedriftskunden eller, under begrensede omstendigheter og bare der det er aktuelt, interessene til den enkelte registrerte); Denne informasjonen blir ikke delt med tredjeparter, annet enn HFOs, og du kan når som helst melde deg av kommunikasjonen fra oss via e-post eller via nettstedet vårt;
 • for juridiske formål: vi kan bruke og dele personopplysninger for juridiske formål, inkludert økonomiske, regulatoriske, skattemessige og andre juridiske forpliktelser, og til å svare på statlige eller forskriftsmessige forespørsler eller stevninger, eller for rettssaker;
 • for kontraktsmessige formål (inkludert å ta før-kontraktsmessige skritt): vi vil bruke dine personopplysninger til å utføre våre kontraktsmessige krav og forpliktelser, og å ta eventuelle nødvendige før-kontraktsmessige skritt;
 • for våre legitime interesser og de til en tredjepart [1]: vi kan bruke dine personopplysninger til å administrere våre juridiske, regulatoriske, økonomiske og forretningsmessige krav, inkludert å innhente juridisk rådgivning, i forbindelse med tvister og rettssaker, interne og/eller regulatoriske undersøkelser og andre rimelige forretningsinteresser;
 • for våre forretningsformål: vi kan bruke dine personopplysninger til å hjelpe oss med å administrere de lovlige kravene i vår virksomhet;
 • for andre formål: i henhold til gjeldende lov, kan vi bruke dine personopplysninger for ytterligere formål i forbindelse med nettstedet eller vår organisasjon, hvor du har gitt ditt samtykke, eller hvor et annet lovlig grunnlag for å bruke dine personopplysninger gjelder.

 

Alle personopplysninger vi innhenter fra deg eller som er generert av deg brukes til å levere de tjenestene du har bedt om, eller for kommunikasjon som du har abonnert på, eller på annen måte som beskrevet i denne personvernerklæringen. Konsernet vil ivareta personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger som kreves i henhold til personvernlovgivning.  

Behandling i USA

Noen av dine personopplysninger behandles av oss i USA. Ved å bruke våre tjenester, kjøpe våre produkter, og gi dine personopplysninger til oss via nettsiden eller direkte, du uttrykkelig erkjenner og godtar overføring av noen av dine personopplysninger til USA, som kan ha en lavere standard av datapersonvernlover enn i ditt bostedsland. Våre sikkerhetstiltak er beskrevet nedenfor i denne personvernerklæringen.

Deling av dine personopplysninger med tredjepart

Vi tillater ikke at noen tredjeparter har tilgang til dine personopplysninger, unntatt hvis det kreves eller tillates av gjeldende lover, eller i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre underleverandører, agenter eller betalingstjenesteleverandører (som kan befinne seg i USA eller andre land som ikke har strenge lover om personvern som tilsvarer standardene i GDPR) som vi har kontrakt med for å bistå oss i å tilby produktene eller tjenestene. Vi krever at slike underleverandører eller agenter samtykker skriftlig i å overholde personvern- og sikkerhetsstandardene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi har sikringstiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger som er avtalt med våre forretningskunder.

Det kan være tilfeller der vi avslører dine personopplysninger til andre mottakere:

 • å overholde loven eller svare på obligatorisk rettslig prosess (for eksempel en ransakingsordre eller rettskjennelse) eller en forespørsel om informasjon fra en regulator, eller på annen måte for juridiske formål;
 • for å verifisere eller håndheve overholdelse av retningslinjene for tjenestene;
 • for å oppfylle kontraktsmessige krav, eller for legitime interesser i konsernet eller en tredjepart (inkludert HFOs); eller
 • for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapet, eller noen av våre respektive tilknyttede selskaper, forretningspartnere eller kunder, eller på annen måte i selskapets legitime forretningsinteresser og/eller våre tilknyttede selskaper, og i samsvar med personvernlovgivningen.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre enheter i forbindelse med salg, overdragelse, fusjon eller annen overføring av hele eller deler av konsernets virksomhet til den andre enheten.

I alle tilfeller der vi trenger å dele dine personopplysninger med tredjeparter, for eksempel juridiske eller finansielle rådgivere, inkludert revisorer, distributører, leverandører og andre tredjeparter, vil vi begrense arten og kategoriene av personopplysninger til det som er nødvendig for å overholde våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, eller våre juridiske og/eller forskriftsmessige krav. Vi kan identifisere dine personopplysninger for å beskytte ditt personvern der det er hensiktsmessig å gjøre det.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Konsernet forstår at det er viktig å lagre data på en sikker måte. Konsernet lagrer personopplysninger og andre data ved hjelp av rimelige fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å sikre data mot forutsigbare risikoer, for eksempel uautorisert bruk, tilgang, avsløring, ødeleggelse eller modifisering. Selv om vi gjør vår innsats i god-tro for å lagre informasjonen vi samler inn i et sikkert driftsmiljø som ikke er tilgjengelig for allmennheten, kan vi ikke garantere en perfekt sikkerhet. Og mens vi arbeider for å sikre integriteten og sikkerheten i vårt nettverk og systemer, kan vi ikke garantere at våre sikkerhetstiltak vil hindre tredjeparts "hackere" fra ulovlig å innhente denne informasjonen.

Hvor lenge vi lagrer den

Vi oppbevarer personopplysningene dine i forbindelse med bruken av våre produkter og tjenester i løpet av kundeforholdet, og i sju år etter at kundekontoen er stengt, for juridiske, forskriftsmessige, revisjons- og skattekrav, underlagt våre juridiske krav for å holde dine personopplysninger i en lengre periode. Etter at denne perioden er utløpt, slettes de personopplysningene som er knyttet til kontoen din og bruken din av tjenestene. Alle personopplysningene som du har gitt oss til markedsføringsformål, vil bli oppbevart til disse formålene inntil du informerer oss om at du ikke lenger ønsker å motta denne kommunikasjonen.

Europeisk informasjon om personvern

Konsernets selskaper er data kontrollerne i henhold til personvernlovgivningen. Dette avsnittet om europeisk informasjon om datasikkerhet gjelder for innbyggere i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, Sveits og Storbritannia som kjøper produktene våre og/eller bruker tjenestene våre, eller som på annen måte er bosatt i disse områdene, og hvis personopplysninger brukes av konsernet for kommersielle formål, og også til andre kunder eller potensielle kunder av våre europeiske partnere.

I henhold til GDPR har du noen rettigheter til å foreta forespørsler, som alle er underlagt fritak og kvalifikasjoner i henhold til personvernlovgivningen. Du har rett til å sikre at dine personopplysninger er korrekt. Vi ber om at du gir oss beskjed hvis dine personopplysninger endres. Du har rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger (selv om vi fortsatt må beholde dine personopplysninger som beskrevet ovenfor i denne personvernerklæringen for kontraktsmessige og/eller juridiske formål). Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger (selv om vi fortsatt vil måtte behandle personopplysningene dine i løpet av kontraktsperioden og videre for juridiske formål). Du har rett til å få tilgang til en kopi av dine personopplysninger (dette er begrenset til informasjon som er dine personopplysninger, ikke til det underliggende dokumentet eller gjenværende informasjon, og underlagt fritak og kvalifikasjoner i henhold til personvern og lover). Du kan også motsette deg bruk av dine personopplysninger når vi er avhengige av legitime interesser i visse tilfeller (vi kan fremdeles være i stand til å behandle dine personopplysninger hvis vi har overbevisende grunner til å gjøre det). Hvis du ønsker å fremme en klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte oss, og vi vil undersøke saken og svare deg umiddelbart. Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar, eller hvis du foretrekker å ikke engasjere oss først, kan du klage til alle gjeldende datapersonvernmyndighet i ditt bostedsland. Den belgiske tilsynsmyndigheten er Datatilsynet.

Overføring av personopplysninger fra Storbritannia/EØS til konsernets enheter utenfor EØS styres av dataoverføringsavtaler, som er i form av standardkontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Informasjon om personvern for California

Lovene i California tillater brukere av våre produkter og/eller tjenester som er innbyggere i California å be om visse opplysninger om kategoriene av personopplysninger, og identiteten til tredjeparter som vi har delt de personopplysningene for direktemarkedsføringsformål i løpet av det siste kalenderåret, i den utstrekning dette skjer. For å gjøre en forespørsel, bør California beboere sende en e-post til [email protected], eller skrive til oss på: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; Attn: Privacy Office.

I tillegg, hvis du er bosatt i California, har du også rett til å få tilgang til, eller be om at vi sletter, alle personopplysninger vi har innhentet om deg, og å spørre om vår innsamling, salg, og utlevering av dine personopplysninger ved å ringe oss på + 1-833-979-0006, eller besøke vårt dataforespørselsskjema.  

Din utøvelse av disse rettighetene vil ikke ha noen negativ effekt på prisen og kvaliteten på varer og tjenester som leveres til deg.   

Ytterligere informasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller om konsernets håndtering av informasjonen din, kan du kontakte Privacy Officer via e-post på: [email protected]

 

 

 

[1] Storbritannias tilsynsmyndighet har gitt følgende veiledning om begrepet legitime interesser: et bredt spekter av interesser kan være legitime interesser. De kan være en kontrollør egne interesser eller interessene til tredjeparter, og kommersielle interesser så vel som bredere samfunnsmessige fordeler. De kan være overbevisende eller trivielle, men trivielle interesser kan lettere overstyres i balansering testen. GDPR nevner spesielt bruk av klient- eller ansattdata, markedsføring, svindelforebygging, intra-gruppeoverføringer, eller IT-sikkerhet som potensielle legitime interesser, men dette er ikke en uttømmende liste. Det sier også at en kontroller har en legitim interesse i å avsløre informasjon om mulige kriminelle handlinger eller sikkerhetstrusler mot myndighetene.