HAASIN ASIAKKAIDEN TIETOSUOJAA KOSKEVA ILMOITUS

 

Haas Automation, Inc., jonka osoite on 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA, (”Yhtiö”) ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”konserni” tai ”me”) keräävät ja käsittelevät henkilötietoja, joita sinä meille asiakkaanamme tai mahdollisena tulevana asiakkaanamme luovutat tai joita luot ostaessasi tuotteitamme ja/tai käyttäessäsi palvelujamme. Tämä tietosuojaa koskeva ilmoitus annetaan sinulle sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, joihin kuuluvat muun muassa yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (”GDPR”), Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2018 tietosuojalaki ja muut lait, joilla pannaan täytäntöön GDPR-asetus tai täydennetään sitä (yhdessä ”tietosuojalait”). Tässä tietosuojailmoituksessa selitetään, mitä tietoja sinä luovutat meille ja miten me käytämme tietojasi tuotteidemme ja/tai palvelujemme tarjoamiseen sinulle. Koska harjoitamme liiketoimintaa lähinnä yritysten kanssa emmekä niinkään suoraan yksityishenkilöiden kanssa, tämä tietosuojailmoitus on suunnattu ensisijaisesti yritysasiakkaidemme henkilökunnalle. Tämä tietosuojailmoitus tuli voimaan elokuussa 2019, ja sitä voidaan ajoittain päivittää tai se voidaan korvata uudella ilmoituksella. Sovellettava tietosuojailmoitus on viimeksi päivätty versio.

Henkilötietosi

Henkilötietojasi ovat kaikki sinua koskevat tiedot, joiden perusteella sinut tunnistetaan tai voidaan tunnistaa. Niihin sisältyvät nimesi, yhteystietosi, tiedot työpaikastasi ja mahdollisesti asuinpaikastasi, maksutietosi, ostoshistoriasi ja tiedot tuotteidemme, palveluidemme ja verkkosivustomme käytöstäsi. Meillä saattaa olla tietoja myös passistasi, perheestäsi ja/tai matkoistasi rajoitetuissa tapauksissa, joissa autamme nimenomaisella suostumuksellasi sinua ja/tai perheenjäseniäsi matkustamisessa.

Keräämme eri lähteistä erilaisia henkilötietoja, kuten:

 • tietoja, joita annat meille suoraan käyttäessäsi verkkosivustoamme tai hankkiessasi valikoimaamme kuuluvia tuotteita tai palveluita tai joita yritysasiakkaamme muuten antavat meille;
 • tietoja, joita keräämme tuoteostoistasi tai palveluidemme tai verkkosivustomme käytöstäsi;
 • ulkopuolisilta liidienluontiyrityksiltä;
 • jälleenmyyjiltämme (Haas Factory Outletit (Haasin tehtaanmyymälät) tai ”HFO:t”)
 • messuilta; ja
 • palveluntarjoajilta, kuten hakutietojen tai teknisten, maksu- ja toimitustietojen tarjoajilta.

 

Jotkin meille luovuttamistasi tiedoista saattavat suostumuksellasi sisältää terveystietoja tai muita arkaluontoisia tai erityisiä henkilötietoja, joita olet meille antanut, kuten tietoja työkyvyttömyydestä tai uskonnosta sinulle tarpeellisia tarkoituksia, kuten tapaamisten sopimista tai matkajärjestelyjä varten tai konsernin tiloihin pääsemiseksi.

Mitä teemme henkilötiedoillasi

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin keskeisiin tarkoituksiin:

 • yhteydenottoihin: sovellettavan lain mukaan me ja/tai ulkopuoliset palveluntarjoajat voimme ottaa sinuun yhteyttä ja lähettää sinulle viestejä, jotka liittyvät palvelujemme tai verkkosivustomme käyttöösi tai tuotteidemme ostamiseesi;
 • markkinointitarkoituksiin: luotamme oikeutettuihin etuihin markkinointitarkoituksissa (tämä tarkoittaa konsernin ja/tai yritysasiakkaan etuja tai rajoitetuissa olosuhteissa ja vain soveltuvilta osin yksittäisen rekisteröidyn etuja); näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille HFO-liikkeitä lukuun ottamatta, ja voit milloin tahansa katkaista viestiemme tilauksen joko sähköpostitse tai verkkosivustomme kautta;
 • oikeudellisiin tarkoituksiin: voimme käyttää ja luovuttaa henkilötietoja oikeudellisiin tarkoituksiin, mukaan lukien taloudelliset, lakisääteiset, vero- ja muut oikeudelliset velvoitteet sekä hallituksen tai lainsäätäjän pyyntöihin tai vaatimuksiin vastaaminen, tai oikeudenkäyntitarkoituksiin;
 • sopimustarkoituksiin (mukaan lukien sopimusta edeltävät vaiheet): käytämme henkilötietojasi sopimuksiin liittyvien vaatimusten ja velvoitteiden täyttämiseen sekä vaadittavien sopimusta edeltävien vaiheiden toteuttamiseen;
 • meidän ja kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen saavuttamiseksi[1]: voimme käyttää henkilötietojasi juridisten, lakisääteisten, taloudellisten ja liiketoiminnallisten vaatimustemme hallintaan, mukaan lukien oikeudellinen neuvonta, kiistojen ja oikeudenkäyntien, sisäisten ja/tai lakisääteisten tutkimusten yhteydessä sekä muiden kohtuullisten liiketoiminnallisten etujen saavuttamiseksi;
 • liiketoiminnallisiin tarkoituksiimme: voimme käyttää henkilötietojasi apuna yrityksemme lakisääteisten vaatimusten hoitamisessa;
 • muihin tarkoituksiin: sovellettavan lain nojalla voimme käyttää henkilötietojasi muihin verkkosivustoon tai organisaatioomme liittyviin tarkoituksiin, mikäli olet antanut etukäteen siihen suostumuksesi tai mikäli henkilötietojesi käytölle on olemassa jokin muu laillinen peruste.

 

Kaikkia sinulta keräämiämme tai itse luomiasi henkilötietoja käytetään pyytämiesi palvelujen tarjoamiseen tai tilaamaasi viestintään tai muilla tässä tietosuojailmoituksessa kuvatuilla tavoilla. Konserni huolehtii henkilötietojen yksityisyydestä ja suojasta tietosuojalakien mukaisesti.  

Käsittely Yhdysvalloissa

Käsittelemme joitakin henkilötietojasi Yhdysvalloissa. Käyttämällä palvelujamme, ostamalla tuotteitamme ja luovuttamalla meille henkilötietojasi joko verkkosivuston kautta tai suoraan ymmärrät ja suostut siihen, että joitakin henkilötietojasi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin, missä tietosuojalainsäädäntö ei välttämättä ole yhtä tiukka kuin asuinmaassasi. Suojatoimemme selostetaan jäljempänä tässä tietosuojailmoituksessa.

Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme päästä kolmansia osapuolia käyttämään henkilötietojasi muutoin kuin sovellettavien lakien vaatiessa tai salliessa tai tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi alihankkijoillemme, edustajillemme tai maksupalveluntarjoajillemme (jotka saattavat olla Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa ei ole GDPR-asetuksen vaatimuksia vastaavia tiukkoja tietosuojalakeja), joiden kanssa meillä on sopimus avustamisesta tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamisessa. Vaadimme tällaisia alihankkijoita sitoutumaan kirjallisesti tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen yksityisyys- ja tietosuojastandardien noudattamiseen. Olemme sopineet yritysasiakkaidemme kanssa toimista henkilötietojesi suojaamiseksi.

Joissakin tilanteissa saatamme paljastaa henkilötietojasi muille vastaanottajille:

 • noudattaaksemme lakia tai vastataksemme pakolliseen juridiseen prosessiin (kuten etsintälupaan tai oikeuden määräykseen) tai lainsäätäjän tietopyyntöön tai muita laillisia tarkoituksia varten;
 • vahvistaaksemme tai pannaksemme täytäntöön palveluja koskevien käytäntöjen noudattamisen;
 • täyttääksemme sopimuksen vaatimukset tai konsernin tai kolmannen osapuolen (mukaan lukien HFO:t) oikeutettujen etujen vuoksi; tai
 • suojellaksemme yhtiön tai tytäryhtiöidemme, liikekumppaniemme tai asiakkaidemme oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta tai muita yhtiön ja/tai tytäryhtiöidemme laillisia liiketoiminnallisia etuja tietosuojalakien mukaisesti.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi muille yksiköille konsernin liiketoiminnan tai sen osan myynnin, luovutuksen, fuusion tai muun kyseiselle muulle yksikölle tapahtuvan siirron yhteydessä.

Mikäli meidän on luovutettava henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten oikeudellisille tai taloudellisille neuvonantajille, joihin kuuluvat tilintarkastajat, jakelijat, jälleenmyyjät, tavarantoimittajat ja muut kolmannet osapuolet, rajoitamme henkilötiedon luonnetta ja kategorioita siihen, mikä on välttämätöntä, noudattaaksemme sopimusvelvoitteitamme sinua kohtaan tai muita oikeudellisia ja/tai lakisääteisiä vaatimuksia. Voimme estää sinun tunnistamisesi henkilötietojen perusteella yksityisyytesi suojaamiseksi silloin, kun se on asianmukaista.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Konsernissa ymmärretään, että tietojen turvallinen säilyttäminen on olennaisen tärkeää. Konsernissa säilytetään henkilö- ja muita tietoja käyttäen kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojatoimia tietojen suojaamiseen ennakoitavilta riskeiltä, kuten luvattomalta käytöltä, pääsyltä, paljastamiselta, tuhoamiselta tai muokkaamiselta. Vaikka pyrimmekin hyvässä uskossa säilyttämään keräämämme tiedot turvallisessa käyttöympäristössä, joka ei ole yleisesti saatavilla, emme pysty takaamaan täydellistä tietosuojaa. Lisäksi, vaikka teemmekin töitä varmistaaksemme verkkomme ja järjestelmiemme eheyden ja turvallisuuden, emme pysty takaamaan, että suojatoimemme estävät ulkopuolisia ”hakkereita” saamaan näitä tietoja laittomasti haltuunsa.

Kuinka kauan säilytämme tietoja

Säilytämme tuotteidemme ja palveluidemme käyttöön liittyviä henkilötietojasi niin kauan kuin asiakassuhde kestää sekä seitsemän vuoden ajan asiakastilin sulkemisen jälkeen oikeudellisten, lainsäädännöllisten sekä tilintarkastus- ja verovaatimusten täyttämiseksi, ellei lainsäädäntö vaadi meitä säilyttämään henkilötietojasi pidempään. Tämän ajan kuluttua tiliisi ja palvelujen käyttöösi liittyvät henkilötiedot poistetaan. Henkilötiedot, joita olet luovuttanut meille markkinointitarkoituksiin, säilytetään näitä tarkoituksia varten, kunnes ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa näitä viestejä.

Eurooppalaista tietosuojaa koskevat tiedot

Konsernin yhtiöt ovat tietosuojalain mukaisia rekisterinpitäjiä. Tämä eurooppalaista tietosuojaa koskevia tietoja käsittelevä kohta koskee Euroopan talousalueen, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaita, jotka ostavat tuotteitamme ja/tai käyttävät palveluitamme tai jotka ovat muuten näiden alueiden asukkaita ja joiden henkilötietoja konserni käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, sekä muita eurooppalaisten tytäryhtiöidemme asiakkaita tai mahdollisia tulevia asiakkaita.

GDPR-asetuksen nojalla sinulla on joitakin tietojen pyytämiseen liittyviä oikeuksia, joihin kaikkiin sovelletaan tietosuojalakien mukaisia poikkeuksia ja vaatimuksia. Sinulla on oikeus varmistaa henkilötietojesi paikkansapitävyys; pyydämme ilmoittamaan, mikäli henkilötietosi muuttuvat. Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi (vaikka saatammekin joutua säilyttämään niitä aiemmin tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla sopimuksiin liittyviin ja/tai lakisääteisiin tarkoituksiin). Sinulla on oikeus vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä (vaikka meidän onkin edelleen käsiteltävä henkilötietojasi sopimuksen voimassaoloaikana ja sen jälkeen lain edellyttämiin tarkoituksiin). Sinulla on oikeus saada kopio henkilötiedoistasi (tämä rajoittuu ainoastaan omiin henkilötietoihisi eikä koske kyseistä asiakirjaa eikä muita tietoja, ja tähän sovelletaan tietosuojalakien mukaisia poikkeuksia ja vaatimuksia). Voit tietyissä tilanteissa myös vastustaa henkilötietojesi käyttöä silloin, kun vetoamme oikeutettuihin etuihin (saatamme silti edelleen käsitellä henkilötietojasi, jos meillä on pakottavat perusteet siihen). Jos haluat tehdä valituksen tavasta, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä, niin tutkimme asian ja vastaamme sinulle viipymättä. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme tai jos et halua keskustella asiasta ensin meidän kanssamme, voit valittaa mille tahansa asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle asuinmaassasi. Belgiassa valvova viranomainen on tietosuojaviranomainen.

Henkilötietojen siirtämiseen Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Euroopan talousalueelta konsernin yksiköihin Euroopan talousalueen ulkopuolelle sovelletaan tiedonsiirtosopimuksia, jotka ovat Euroopan komission hyväksymien mallisopimuslausekkeiden muodossa (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Kalifornian tietosuojatiedot

Kalifornian lain nojalla tuotteidemme ja/tai palveluidemme käyttäjät, jotka ovat Kalifornian asukkaita, voivat pyytää tiettyjä tietoja henkilötietokategorioista sekä niiden kolmansien osapuolten henkilöllisyyttä, joille olemme luovuttaneet näitä henkilötietoja heidän omia suoramarkkinointitarkoituksiaan varten viimeisen kalenterivuoden aikana, niiltä osin kuin sitä tapahtuu. Pyynnön esittämiseksi Kalifornian asukkaiden tulee lähettää sähköpostia osoitteeseen privacy@haascnc.com tai kirjoittaa meille osoitteeseen 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; tiedoksi: Tietosuojatoimisto.

Jos asut Kaliforniassa, sinulla on myös oikeus tarkastella sinusta keräämiämme henkilötietoja tai pyytää meitä poistamaan niitä sekä esittää henkilötietojesi keräämiseen, myymiseen ja julkistamiseen liittyviä kysymyksiä soittamalla meille numeroon +1 833 979 0006 tai käyttämällä tietopyyntölomakettamme

Näiden oikeuksien käyttösi ei vaikuta haitallisesti sinulle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden hintaan eikä laatuun.   

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten konserni käsittelee tietojasi, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: privacy@haascnc.com.

 

 

 

[1] Yhdistyneen kuningaskunnan valvova viranomainen on antanut seuraavan oikeutettuihin etuihin liittyvän ohjeistuksen: monenlaiset edut voivat olla oikeutettuja etuja. Ne voivat olla rekisterinpitäjän omia tai kolmansien osapuolten etuja sekä joko kaupallisia tai laajempia yhteiskunnallisia etuja. Ne voivat olla pakottavia tai vähäpätöisiä, mutta vähäpätöiset edut voidaan helpommin ohittaa tasapainotustestissä. GDPR-asetuksessa mainitaan erikseen asiakkaan tai työntekijän tietojen käyttö, markkinointi, petostentorjunta, konsernin sisäiset siirrot ja tietotekniikan turvallisuus mahdollisina oikeutettuina etuina, mutta tämä luettelo ei ole kattava. Asetuksessa mainitaan myös, että rekisterinpitäjä saa oikeutettua etua mahdollisiin rikoksiin tai turvallisuusuhkiin liittyvien tietojen paljastamisesta viranomaisille.