HAAS ÜGYFÉL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Haas Automation, Inc., székhelye: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, Amerikai Egyesült Államok („a Vállalat”), valamint leányvállalatai (együtt „Vállalatcsoport”, „mi” vagy „minket”), gyűjti az Ön mint ügyfél vagy leendő ügyfél által megadott, illetve termékeink és/vagy szolgáltatásaink vásárlása során létrejött adatokat. Ez az Ön számára rendelkezésre bocsájtott Adatvédelmi Tájékoztató megfelel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak, korlátozás nélkül ideértve a 2016/679. számú Általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”), az Egyesült Királyság 2018-as Adatvédelmi Törvényét, illetve a GDPR rendelkezéseit kiegészítő más egyéb jogszabályt (együttesen: „Adatvédelmi jogszabályok”). Jelen Adatvédelmi Tájékoztató részletezi, hogy Ön milyen adatokat bocsát a rendelkezésünkre, valamint hogy mi miként használjuk az adatait termékeink és/vagy szolgáltatásaink Önnek történő nyújtása során. Mivel üzleteinket legfőképpen inkább más vállalatokkal, nem pedig közvetlenül magánszemélyekkel kötjük, a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elsősorban vállalati ügyfeleinknek szól. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2019 augusztusától hatályos, azonban időnként frissíthetjük vagy újra is lecserélhetjük. Az alkalmazandó Adatvédelmi Tájékoztató az, amelynek a dátuma a legkésőbbi.

Az Ön személyes adatai

A személyes adatai olyan információkat tartalmaznak Önről, amelyekből Ön azonosításra kerül vagy azonosítható. Ide tartozik az Ön neve, kapcsolattartási adatai, munkahelyének adatai, illetve adott esetben a lakóhelye, fizetési adatai, vásárlási előzményei, valamint arra vonatkozó információk, hogy miként használja termékeinket, szolgáltatásainkat vagy weboldalunkat. Birtokunkba kerülhetnek olyan adatok, mint például az útlevelének adatai, valamint családjára és/vagy utazásaira vonatkozó információk is olyan korlátozott esetekben, az Ön kifejezett hozzájárulása mellett, amikor az Ön és/vagy családtagjai utazását segítjük elő.

A különböző jellegű személyes adatokat különféle forrásokból gyűjtjük, ideértve a következőket:

 • olyan információk, amelyeket Ön bocsát rendelkezésünkre, amikor a weboldalunkat használja, vagy az általunk nyújtott termékeket átveszi vagy a szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve amelyeket Önről vállalati ügyfeleink adnak át nekünk;
 • olyan információk, amelyeket termékeink vásárlásához vagy szolgáltatásaink igénybevételéhez, vagy weboldalunk használatához kötődően gyűjtünk;
 • harmadik fél, ügyfélszerzéssel foglalkozó vállalatok;
 • forgalmazóink (Haas gyárfiókok vagy „HFO-k”);
 • szakmai kiállítások; és
 • szolgáltatók, például kereső-információkat vagy műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatásokat nyújtó felek.

 

A nekünk megadott adatok tartalmazhatnak egészségügyi adatokat vagy a személyes adatok más, érzékeny vagy speciális kategóriáit, amelyeket Ön ad át a hozzájárulásával, ide tartoznak például a fogyatékossággal vagy a vallási meggyőződéssel kapcsolatos adatok az Ön által kért célokra, például találkozók egyeztetéséhez, utazások szervezéséhez vagy a Vállalatcsoport épületeibe történő bejutáshoz.

Mit teszünk az Ön személyes adataival?

Az Ön személyes adatait az alábbi legfontosabb célokra használjuk:

 • kapcsolatfelvétel Önnel: az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően mi és/vagy harmadik fél szolgáltatóink felvehetik Önnel a kapcsolatot és információkat küldhetnek szolgáltatásainkra, weboldalunk használatára vagy termékeink vásárlására vonatkozóan;
 • marketingcélok: a marketingcélok jogos érdekeink közé tartoznak (ez jelentheti a Vállalatcsoport és/vagy a vállalati ügyfél, vagy akár korlátozott esetben, és csak ahol alkalmazható, egyéni érintettek érdekeit is); ezt az információt nem osztjuk meg a HFO-kon kívüli harmadik felekkel, továbbá ezen kommunikációs csatornákról e-mailben vagy weboldalunkon keresztül bármikor leiratkozhat;
 • jogi célok: személyes adatokat jogi célokból használhatunk és oszthatunk meg, ide tartoznak a pénzügyi, szabályozói, adóügyi vagy egyéb jogi kötelezettségek, továbbá a kormányzati vagy szabályozói kérések vagy idézések megválaszolása, illetve a peres eljárások;
 • szerződési célok (ideértve az előszerződési lépéseket is): az Ön személyes adatait szerződéses követelményeink és kötelességeink teljesítésére használjuk, valamint az előszerződési lépések megtételére;
 • saját és harmadik felek jogos érdekei[1]: az Ön személyes adatait felhasználhatjuk jogi, szabályozói, pénzügyi és üzleti követelményeink kezelésére, ideértve jogi tanácsok megszerzését, viták és peres eljárások, belső és/vagy a szabályozói vizsgálatok során, valamint az egyéb észszerű üzleti érdekeket;
 • üzleti céljaink: az Ön személyes adatait felhasználhatjuk üzleti tevékenységünk törvényes követelményeinek kezelésére;
 • egyéb célok: az alkalmazandó jogszabályok alapján a személyes adatait további célokra is felhasználhatjuk a weboldallal vagy szervezetünkkel kapcsolatban, amennyiben Ön ehhez előzetes hozzájárulását adta, vagy ha személyes adatainak felhasználására egyéb jogszerű alap alkalmazható.

 

Minden személyes adatot, amelyet Öntől gyűjtünk vagy amelyet Ön hoz létre, a kért szolgáltatások nyújtása érdekében használunk, vagy azokhoz a tájékoztatásokhoz, amelyekre Ön feliratkozott, vagy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti más módon. A Vállalatcsoport vigyázni fog személyes adatai védelmére és biztonságára, ahogyan azt az adatvédelmi jogszabályok előírják.  

Adatkezelés az Egyesült Államokban

Az Ön bizonyos személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban kezeljük. Szolgáltatásaink igénybevételével, termékeink megvásárlásával, és személyes adatainak a weboldalon keresztül történő vagy közvetlen átadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos személyes adatait az Egyesült Államokba továbbítjuk, ahol az adatvédelmi jogszabályok szintje esetleg alacsonyabb lehet, mint a lakóhelye szerinti országban. Biztonsági intézkedéseinket az alábbiakban ismertetjük a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban.

Személyes adatai megosztása harmadik felekkel

Nem engedjük meg harmadik feleknek, hogy hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok írják elő vagy engedik meg, illetve ha az megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak. Az Ön személyes adatait közölhetjük alvállalkozóinkkal, ügynökeinkkel vagy pénzforgalmi szolgáltatókkal (amelyek az Egyesült Államokban, vagy más olyan országokban találhatók, amelyek nem rendelkeznek a GDPR szabványaival megegyezően szigorú adatvédelmi jogszabályokkal), amelyekkel termékek vagy szolgáltatások biztosítása érdekében szerződünk. Az ilyen alvállalkozóktól vagy ügynököktől megköveteljük, hogy írásban vállalják a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt adatvédelmi és biztonsági előírások betartását. Óvintézkedéseinkkel képesek vagyunk megóvni az Ön személyes adatait, amelyeket vállalati ügyfeleink is elfogadtak.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait más címzettekkel is megoszthatjuk:

 • a jogszabályok betartása érdekében, vagy kötelező jogi eljárások megválaszolása céljából (például házkutatási parancs vagy bírósági végzés), illetve a szabályozó hatóság információkérésére, vagy más egyéb jogi célokra;
 • a szolgáltatásokat szabályozó irányelvek betartásának ellenőrzése vagy érvényesítése céljából;
 • a szerződéses követelmények teljesítése érdekében, illetve a Vállalatcsoport vagy egy harmadik fél (ideértve a HFO-kat is) jogos érdekei miatt; valamint
 • a Vállalat vagy bármely leányvállalatunk, üzleti partnerünk vagy ügyfelünk jogainak, vagyonának vagy biztonságának védelme, illetve a Vállalat és/vagy leányvállalataink jogszerű üzleti érdekeinek védelme érdekében, valamint az Adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk más szervezetekkel is, a Vállalatcsoport üzleti tevékenysége egészének vagy egy részének az adott másik szervezetnek történő eladása, értékesítése, azzal való összeolvadás vagy egyéb átruházás során.

Minden olyan esetben, amikor az Ön személyes adatait meg kell osztanunk harmadik felekkel, például jogi vagy pénzügyi tanácsadókkal, ideértve a könyvvizsgálókat, forgalmazókat, beszállítókat, szállítókat és más harmadik feleket, a személyes adatok jellegét és kategóriáit arra korlátozzuk, ami szükséges az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink, illetve a jogi és/vagy szabályozói követelményeink teljesítéséhez. Adatai védelme érdekében, amennyiben ez a megfelelő eljárás, a személyes adatait személyazonosításra alkalmatlanná tehetjük.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

A Vállalatcsoport tisztában van azzal, hogy az adatok biztonságos tárolása alapvető fontosságú. A Vállalatcsoport a személyes és egyéb adatokat észszerű fizikai, műszaki és adminisztratív védelmi eszközök segítségével tárolja, megvédve azokat az olyan előrelátható kockázatoktól, mint például az illetéktelen felhasználás, hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés vagy módosítás. Bár jóhiszemű erőfeszítéseket teszünk a gyűjtött információk biztonságos, nyilvánosság számára nem elérhető működési környezetben történő tárolására, a teljes biztonságot nem tudjuk garantálni. Emellett, amíg hálózatunk és rendszereink integritásának és biztonságának biztosításán dolgozunk, nem tudjuk garantálni, hogy biztonsági intézkedéseink megakadályozzák a harmadik fél „hackereket” abban, hogy illegálisan ezen adatokat megszerezzék.

Mennyi ideig őrizzük az adatokat?

Termékeink és szolgáltatásaink használatával kapcsolatos személyes adatait az ügyfélkapcsolat időtartama alatt és az ügyfélfiók lezárását követő hét évig megőrizzük jogi, szabályozói, könyvvizsgálati és adókövetelmények teljesítése érdekében, a jogi követelményeinknek megfelelően személyes adatait hosszabb ideig is megőrizhetjük. Ezen időszak letelte után a fiókjához és a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó személyes adatok törlésre kerülnek. Marketingcélokra megadott személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön nem jelzi felénk, hogy többé nem kíván ilyen értesítéseket kapni.

Európára vonatkozó adatvédelmi információk

Az Adatvédelmi jogszabályok alapján a Vállalatcsoport tagvállalatai az adatkezelők. A jelen Európára vonatkozó adatvédelmi információk pont az Európai Gazdasági Térség, Svájc és az Egyesült Királyság azon lakosaira vonatkozik, akik termékeinket megvásárolják és/vagy szolgáltatásainkat igénybe veszik, illetve azokra, akik ezen területek lakosai és személyes adataikat a Vállalat üzleti célokra felhasználja, továbbá Európai leányvállalataink egyéb ügyfeleire, vagy leendő ügyfeleire.

A GDPR alapján Önt megilletik bizonyos jogok, hogy kérelmeket nyújtson be, amelyek mindegyikére kivételek és korlátozások vonatkoznak az Adatvédelmi jogszabályok szerint. Önnek joga van biztosítani személyes adatai pontosságát; kérjük, hogy értesítsen minket személyes adatai változásáról. Önnek joga van arra, hogy kérje személyes adatai törlését (bár előfordulhat, hogy továbbra is meg kell őriznünk személyes adatait szerződéses és/vagy jogi célokra, amint azt fentebb jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is leírtuk). Önnek joga van kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését (bár személyes adatait jogi célokra a szerződés időtartama alatt és azon túl is kezelnünk kell). Önnek joga van hozzáférni személyes adatai egy példányához (ez azokra az adatokra korlátozódik, amelyek kizárólag az Ön személyes adatai, nem pedig az alapul szolgáló dokumentumra vagy a fennmaradó információkra, az Adatvédelmi jogszabályok kivételei és korlátozásai szerint). Ön tiltakozhat is személyes adatai felhasználása ellen, ha bizonyos körülmények között jogos érdekekre támaszkodunk (személyes adatait továbbra is képesek leszünk kezelni, ha ezt kényszerítő ok írja elő). Ha panaszt szeretne tenni azzal kapcsolatban, hogy miként kezeltük az Ön személyes adatait, lépjen velünk kapcsolatba, mi kivizsgáljuk az ügyet, és haladéktalanul válaszolunk Önnek. Ha nem elégedett a válaszunkkal, vagy ha inkább nem szeretne velünk kapcsolatba lépni, panaszt tehet a lakóhelye szerinti ország bármely illetékes adatvédelmi hatóságánál. A belga felügyeleti hatóság az Adatvédelmi Hatóság.

A személyes adatok Egyesült Királyságból vagy az EGT-ből EGT-n kívüli Vállalatcsoportba tartozó szervezetekhez történő továbbítását adattovábbítási megállapodások szabályozzák, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek formájában (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915).

Kaliforniára vonatkozó adatvédelmi információk

A kaliforniai jogszabályok lehetővé teszik termékeink és/vagy szolgáltatásaink kaliforniai lakhelyű felhasználói számára, hogy bizonyos információkat kérjenek a személyes adatok kategóriáiról és azon harmadik felek személyazonosságáról, amelyekkel az elmúlt naptári év során közvetlen értékesítési céljaik érdekében megosztottuk ezeket a személyes adatokat, amennyiben ez előfordult. Kérés esetén kérjük, hogy a kaliforniai lakosok e-mailt küldjenek a privacy@haascnc.com címre, vagy írjanak nekünk postai címünkre: 2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030, USA; Címzett: Adatvédelmi iroda.

Emellett, ha Ön kaliforniai lakos, joga van ahhoz, hogy bármely általunk gyűjtött személyes adatához hozzáférjen, vagy azok törlését kérje, illetve ahhoz is, hogy érdeklődjön arról, hogy miként gyűjtjük, értékesítjük vagy adjuk tovább személyes adatait, ha felhív minket a +1-833-979-0006 számon, vagy megtekinti az Adatlekérési űrlapunkat

Ezen jogok gyakorlása nem lesz kedvezőtlen hatással az Ön számára nyújtott áruk és szolgáltatások árára és minőségére.   

További információk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy arról, hogy a Vállalatcsoport hogyan kezeli az Ön adatait, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz e-mailben: privacy@haascnc.com.

 

 

 

[1] Az Egyesült Királyság felügyeleti hatósága az alábbi útmutatást adta a jogos érdekek fogalmáról: az érdekek széles köre lehet jogos érdek. Ezek lehetnek az adatkezelő saját érdekei vagy harmadik felek érdekei, valamint üzleti érdekek, vagy akár szélesebb társadalmi előnyök is. Ezek lehetnek kényszerítőek vagy triviálisak, bár a triviális érdekeket a mérlegelési teszt során felül lehet bírálni. A GDPR külön említést tesz az ügyfelek vagy munkavállalók adatainak felhasználásáról, a marketingről, a csalások megelőzéséről, a csoporton belüli adattovábbításokról vagy az informatikai biztonságról, mint szóba jöhető jogos érdekekről, de ez a felsorolás nem kimerítő. Kimondja továbbá azt is, hogy az adatkezelőnek jogos érdeke a hatóságok számára információkat kiadni a lehetséges bűncselekményekkel vagy biztonsági fenyegetésekkel kapcsolatban.