SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Haas Automation, Inc. weboldalának (a „Webhely”) (www.HaasCNC.com) elérését és felhasználását az alábbi szerződési feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) és a vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A Webhely elérésével és böngészésével korlátozás vagy minősítés nélkül elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az bármely más, Ön és a Haas Automation, Inc. között létrejött megállapodás helyébe lép, így azok már nem hatályosak vagy érvényesek.

Média (kép) használata és szerzői joga

A webhelyen/ftp-helyen található összes média (kép) felhasználása csak a feljogosított Haas forgalmazók számára engedélyezett a Haas Automation, Inc., illetve a Haas termékek promóciójának céljából. Ezekkel a weboldalakkal és médiával (képekkel) kapcsolatban minden jog fenntartva. (© by Haas Automation, Inc.) A Haas Automation, Inc. média (képek) más, nem feljogosított Haas forgalmazó általi felhasználása előzetes engedélyezés nélkül szigorúan tilos. A Haas Automation, Inc. média (képek) használatára vonatkozó írásos kérelmeket faxon a 805-988-6918 számra kell elküldeni. Kérjük, adja meg a használni kívánt Haas Automation, Inc. média (képek) fekete-fehér ábrázolását, vagy sorolja fel név szerint a Haas Automation, Inc. médiát (képeket). Meg kell adnia a Haas Automation, Inc. média (képek) tervezett felhasználását, és fel kell tüntetnie a felelős fél nevét.

Szerződési feltételek

  1. Feltételeznie kell, hacsak másként nem jelezzük, hogy minden, amit a webhelyen lát vagy olvas, szerzői jogvédelem alatt áll, és a Haas Automation, Inc. írásbeli engedélye nélkül nem használható fel, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben vagy a Webhely szövegében megadottakat. A Haas Automation, Inc. nem szavatolja és nem vállal felelősséget azért, hogy a Webhelyen megjelenített anyagok Ön általi használata nem sérti a Haas Automation, Inc. tulajdonában nem lévő vagy nem hozzá nem kapcsolódó harmadik felek jogait.
  2. Bár a Haas Automation, Inc. észszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat jelenítsen meg a Webhelyen, a Haas Automation, Inc. nem vállal semmilyen szavatosságot vagy felelősséget azok pontosságával kapcsolatban. A Haas Automation, Inc. nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Webhelyen található tartalom hibáira vagy mulasztásaira vonatkozóan.
  3. A Webhelyet Ön a saját kockázatára használja és böngészi. Sem a Haas Automation, Inc., sem bármely más fél, aki a Webhely létrehozásában, előállításában vagy szolgáltatásában részt vesz, nem felelős a Webhelyhez való hozzáférésből vagy annak használatából eredő közvetlen, véletlenszerű, következményes, közvetett vagy büntető jellegű károkért. A fentiek korlátozása nélkül minden „Adott állapotban” érhető el a Webhelyen, minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül, nem kizárólagosan ideértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértés-mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságokat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos joghatóságok esetleg nem engedik meg a vélelmezett szavatosságok kizárását, így a fentiek közül lehet, hogy néhány kizárás nem vonatkozik Önre. Ellenőrizze a helyi jogszabályokat a vélelmezett szavatosságok kizárására vonatkozó tiltásokkal vagy korlátozásokkal kapcsolatban. A Haas Automation, Inc. nem vállal semmilyen felelősséget, és nem tehető felelőssé olyan számítógépes vírusok okozta károkért, amelyek az Ön számítógépes berendezéseit vagy egyéb tulajdonát megfertőzik a Webhelyhez való hozzáférés, használat vagy böngészés, illetve bármilyen anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag Webhelyről történő letöltése miatt.
  4. Minden olyan kommunikáció vagy anyag, amelyet elektronikus levél útján vagy más módon továbbít a Webhelyre, beleértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot vagy hasonlót, nem bizalmasként és nem védettként van és lesz is kezelve. A Haas Automation, Inc. vagy leányvállalatai bárminemű célra felhasználhatnak mindent, amit Ön továbbít vagy közzétesz, beleértve többek között a reprodukciót, a nyilvánosságra hozást, az átvitelt, a közzétételt, a közvetítést és a postázást. Továbbá, a Haas Automation, Inc. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, szaktudást vagy technikát, amelyet az Ön által a Webhelyre küldött bármely célú kommunikáció tartalmaz, nem kizárólagosan ideértve az ilyen információk termékfejlesztésre, gyártásra és marketingre való felhasználását.
  5. A Webhelyen megjelenített személyek vagy helyek képei a Haas Automation, Inc. tulajdonát képezik vagy engedélyével használhatók. Ezen képek használata Önnek vagy az Ön által felhatalmazott bármely más személynek tilos, kivéve, ha ezt a jelen Általános Szerződési Feltételek kifejezetten engedélyezik, vagy a Webhely bármely részén erre külön engedély van. A képek jogosulatlan használata sérti a szerzői jogi jogszabályokat, a védjegyekre vonatkozó jogszabályokat, az adatvédelem és a nyilvánosságra hozás jogszabályokat, valamint a kommunikációs előírásokat és szabályozásokat.
  6. Hacsak ezt máshogyan nem került említésre, a Webhelyen megjelenő védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek (együttesen: „Védjegyek”) a Haas Automation, Inc. bejegyzett védjegyei. A Webhely egyetlen eleme sem értelmezhető engedélyként következtetés, kizárás útján vagy más módon a Webhelyen megjelenő védjegyek bármely licencére vagy használati jogára a Haas Automation, Inc., vagy egy olyan harmadik fél írásbeli engedélye nélkül, amelynek tulajdonát képezhetik a Webhelyen megjelenő védjegyek. A Webhelyen megjelenített Védjegyek helytelen felhasználása, vagy a Webhely bármely más tartalmának felhasználása, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtakat, szigorúan tilos. Önnek azt is tudnia kell, hogy a Haas Automation, Inc. szigorúan érvényesíti a szellemi tulajdonjogait a jogszabályok szerinti legteljesebb mértékéig, beleértve a büntetőeljárás lefolytatását is.
  7. A Haas Automation, Inc. nem vizsgálta meg az erre a Webhelyre hivatkozó összes webhelyet (ha vannak ilyenek), és nem vállal felelősséget semmilyen Webhelyen kívüli oldal vagy bármely más, a Webhelyre hivatkozó weboldal tartalmáért. Ha Ön más Webhelyen kívüli oldalakra vagy más webhelyekre kapcsolódik, akkor azt a saját felelősségére teszi.
  8. Bár a Haas Automation, Inc. időről időre monitorozhatja vagy felülvizsgálhatja a Webhelyen megjelenő beszélgetéseket, csevegéseket, bejegyzéseket, fel- és letöltéseket, hírleveleket és hasonlókat, a Haas Automation, Inc. erre nincs kötelezve, és nem vállal felelősséget vagy kártérítési kötelezettséget az ilyen helyek tartalmáért, sem a Webhely ilyen pontjain lévő bármilyen információban található hibákért, rágalmazásért, becsületsértésért, rágalomért, mulasztásért, hamisításért, trágárságért, pornográfiáért, káromkodásért, veszélyeztetésért vagy pontatlanságért. Tilos bármilyen jogellenes, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, botrányos, izgató, pornográf vagy profán anyagot közzétenni vagy továbbítani, amelyek bűncselekménynek minősülő magatartásnak tekinthetők vagy arra bátoríthatnak, polgári jogi felelősséget keletkeztethetnek, vagy más módon sérthetik a jogszabályokat. A Haas Automation, Inc. teljes mértékben együttműködik bármely bűnüldöző hatósággal vagy eleget tesz minden bírósági megkeresésnek vagy végzésnek, amely a vállalatot arra kéri vagy utasítja, hogy mindenki személyazonosságát, aki ilyen információkat vagy anyagokat közzétesz, feltárja.
  9. A Haas Automation, Inc. bármikor módosíthatja a jelen Szerződési Feltételeket ezen közlemény frissítésével. Önre nézve kötelező érvényű minden ilyen módosítás, ezért rendszeresen meg kell látogatnia ezt az oldalt, hogy áttekinthesse az éppen aktuális hatályos Általános Szerződési Feltételeket.