EHDOT

 

Haas Automation, Inc:n verkkosivustolle (Sivusto) (www.HaasCNC.com) pääsy ja sen käyttö tapahtuu seuraavien ehtojen (Ehdot) ja kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti. Sivustoa käyttämällä ja siellä vierailemalla hyväksyt Ehdot ilman ehtoja tai rajoituksia ja ymmärrät, että muut sinun ja Haas Automation, Inc:n väliset sopimukset ovat niihin nähden toissijaisia, eivätkä ne ole voimassa eikä niillä ole vaikutusta.

Median (kuvien) käyttö ja tekijänoikeus

Kaikki tämän verkko-/ftp-sivuston sisältämä materiaali (kuvat) on tarkoitettu ainoastaan valtuutettujen Haas-jälleenmyyjien suorittamaan Haas Automation, Inc:n ja Haas-tuotteiden markkinointiin. Näiden sivustojen ja materiaalin (kuvien) © Haas Automation, Inc. Haas Automation, Inc:n materiaalin (kuvien) käyttö muun tahon kuin valtuutetun Haas-jälleenmyyjän toimesta on ankarasti kiellettyä ilman etukäteen myönnettyä lupaa. Kirjalliset pyynnöt Haas Automation, Inc:n materiaalin (kuvien) käyttöön tulee lähettää faksilla numeroon 1 805 988 6918. Sisällytä mustavalkoisena se Haas Automation, Inc:n materiaali (kuvat), jonka käyttöön pyydät lupaa, tai luettele Haas Automation, Inc:n materiaali (kuvat) nimittäin. Sinun tulee kuvailla tarkoitettu Haas Automation, Inc:n materiaalin (kuvien) käyttötarkoitus ja ilmoittaa asiasta vastaavan osapuolen nimi.

Ehdot

  1. Jos muuta ei ole mainittu, tulee sinun tulee olettaa, että kaikki Sivustolla näkemäsi ja lukemasi on tekijänoikeuden alaista, eikä sitä saa käyttää muutoin kuin näiden Ehtojen tai Sivustolla lukevien ehtojen mukaisesti ilman Haas Automation, Inc:n kirjallista lupaa. Haas Automation, Inc. ei takaa, että tällä Sivustolla olevan materiaalin käyttö ei riko sellaisten kolmansien osapuolien oikeuksia, joita Haas ei omista tai jotka eivät liity Haasiin.
  2. Vaikka Haas Automation, Inc. pyrkiikin kohtuullisin toimin varmistamaan, että Sivuston sisältämät tiedot ovat oikeellisia ja ajantasaisia, Haas Automation, Inc. ei takaa tietojen oikeellisuutta. Haas Automation, Inc. ei ole vastuussa Sivuston sisältöön liittyvistä virheistä tai laiminlyönneistä.
  3. Vierailet Sivustolla omalla vastuullasi. Haas Automation, Inc. tai muu Sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen liittyvä osapuoli ei ole vastuussa suorista, satunnaisista, seurauksellisista, epäsuorista tai rikosoikeudellisista vahingoista, jotka johtuvat pääsystäsi Sivustolle tai Sivuston käytöstäsi. Edeltävää rajoittamatta kaikki Sivuston sisältö tarjotaan sinulle ”sellaisena kuin se on” ja ilman nimenomaisia tai epäsuoria takuita kauppakelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai siitä, että oikeuksia ei ole loukattu. Huomaa, että joillakin oikeustoimialueilla ei sallita epäsuorien takuiden rajoituksia, joten jotkin aiempana kuvatuista ehdoista eivät välttämättä koske sinua. Tutustu paikallisiin lakeihin saadaksesi lisätietoja epäsuorien takuiden rajoituksista. Haas Automation, Inc. ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tietokoneesi tai muun omaisuutesi saastuttavista tietokoneviruksista Sivuston käytön, selaamisen tai Sivuston materiaalien, tietojen, tekstien, kuvien, videoiden tai äänien lataamisen vuoksi.
  4. Kaikkea viestintää tai materiaaleja, joita lähetät Sivustolle sähköpostitse tai muulla tavoin, mukaan lukien kaikki tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset ynnä muu vastaava, pidetään ei-luottamuksellisina, eikä niiden katsota olevan tekijänoikeuden alaisia. Haas Automation, Inc. tai sen tytäryhtiöt voivat käyttää kaikkea, mitä lähetät tai julkaiset mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien toisintaminen, julkistaminen, lähettäminen, julkaisu, lähettäminen ja postitus mutta niihin rajoittumatta. Lisäksi Haas Automation, Inc. saa vapaasti käyttää kaikkia ideoita, konsepteja, osaamista tai tekniikoita, jotka sisältyvät Sivustolle lähettämääsi viestintään, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kehittäminen, valmistaminen ja tuotteiden markkinointi tällaisia tietoja käyttämällä niihin kuitenkaan rajoittumatta.
  5. Sivustolla esitettävät ihmisten tai paikkojen kuvat ovat joko Haas Automation, Inc:n omistamia tai Haas Automation, Inc:lla on lupa niiden käyttöön. Jos näissä Ehdoissa tai muualla Sivustolla ei nimenomaisesti sitä sallita, näiden kuvien käyttö sinun tai valtuuttamiesi henkilöiden toimesta on kielletty. Kuvien luvaton käyttö saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, tietosuojaa ja julkisuutta koskevia oikeuksia ja viestintäsäädöksiä ja -määräyksiä.
  6. Jos muuta ei ole mainittu, Sivustolla esitetyt tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhdessä ”Tavaramerkit”) ovat Haas Automation, Inc:n rekisteröityjä Tavaramerkkejä. Mitään Sivuston sisältöä ei tule tulkita siten, että se antaa implisiittisen, estoppel-periaatteen mukaisen tai muun luvan tai käyttöoikeuden millekään Sivustolla näkyvälle tavaramerkille ilman Haas Automation, Inc:n tai Sivustolla esitetyn Tavaramerkin omistavan kolmannen osapuolen kirjallista lupaa. Sivustolla esitettyjen Tavaramerkkien tai muun Sivuston sisällön väärinkäyttö on ankarasti kielletty paitsi näiden Ehtojen sallimalla tavalla. Sinua myös huomautetaan siitä, että Haas Automation, Inc. valvoo aggressiivisesti immateriaalioikeuksiaan suurimmassa lain sallimassa määrin, sisältäen rikosoikeudelliset menettelyt.
  7. Haas Automation, Inc. ei ole tarkistanut kaikkia tähän Sivustoon mahdollisesti linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa Sivuston ulkopuolisten tai muiden tähän Sivustoon linkitettyjen sivujen sisällöstä. Käytät Sivuston ulkopuolisten tai muiden sivujen linkkejä omalla vastuullasi.
  8. Vaikka Haas Automation, Inc. saattaakin ajoittain valvoa keskusteluja, chatteja, julkaisuja, lähetyksiä, keskustelupalstoja ynnä muita vastaavia, joita Sivusto saattaa sisältää, Haas Automation, Inc. ei ole vastuussa sen tekemisestä, eikä se ota vastuuta niistä tai niiden sisältämistä virheistä, kunnianloukkauksista, laiminlyönneistä, valheellisista, herjaavista, hävyttömistä tai loukkaavista kirjoituksista, vaaroista tai epätarkkuuksista. Et saa julkaista tai lähettää mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, säädytöntä, järkyttävää, lietsovaa, pornografista tai hävytöntä materiaalia tai muuta materiaalia, joka voisi tukea tai rohkaista käytöstä, jota pidettäisiin rikoksena, joka voisi johtaa siviilioikeuden kanteeseen tai muutoin rikkoa lakia. Haas Automation, Inc. tekee täyttä yhteistyötä kaikkien Haas Automation, Inc:lle pyyntöjä tai ohjeita antavien lainvalvontaviranomaisten ja oikeuden määräysten kanssa ilmoittaakseen tällaisia tietoja tai tällaista materiaalia julkaisevien henkilöllisyyden.
  9. Haas Automation, Inc. voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa päivittämällä tätä julkaisua. Mahdolliset muutokset ovat sinua sitovia, ja sen vuoksi sinun tulee vierailla tällä sivulla säännöllisesti tutustuaksesi kulloinkin voimassa oleviin Ehtoihin, jotka sinua sitovat.