VILKÅR OG BETINGELSER

 

Din adgang til og brug af Haas Automation, Inc.'s website (“webstedet”) (www.haascnc.com) er underlagt følgende vilkår og betingelser (“Vilkår og betingelser”) og alle gældende love. Ved at tilgå og browse på webstedet accepterer du, uden begrænsning eller kvalifikation, vilkår og betingelser, og anerkender, at enhver anden aftale mellem dig og Haas Automation, Incorporated afløses og ikke har nogen virkning eller effekt.

Medier (billede) Brug og ophavsret

Alle medier (billeder), der findes på dette websted/ftp-websted er godkendt til brug af autoriserede Haas-distributører til kun at markedsføre Haas Automation, Inc. og Haas- produkter. Disse websteder og medier (billeder) © Haas Automation, Inc. Brug af Haas Automation, Inc.-medier (billeder) af andre end en autoriseret Haas-distributør er strengt forbudt uden forudgående tilladelse. Skriftlige anmodninger om brug af Haas Automation, Inc.-medier (billeder) skal faxes til 805-988-6918. Indsæt venligst en sort/hvid repræsentation af Haas Automation, Inc.-medierne (billeder), som du anmoder om, eller vis Haas Automation, Inc.-medierne (billeder) efter navn. Du skal beskrive den tilsigtede brug for Haas Automation, Inc.-medierne (billeder) og medtage navnet på den ansvarlige part.

Vilkår og betingelser

  1. Du skal antage, medmindre andet er angivet, at alt, hvad du ser eller læser på webstedet, er ophavsretligt beskyttet og ikke må bruges, undtagen som beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Haas Automation, Inc. Haas Automation, Inc. garanterer eller repræsenterer ikke, at din brug af materialer, der vises på webstedet, ikke krænker rettigheder for tredjepart, der ikke ejes af eller er tilknyttet Haas Automation, Inc.
  2. Selvom Haas Automation, Inc. gør sig rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på webstedet, giver Haas Automation, Inc. ingen garantier eller repræsentationer med hensyn til dens nøjagtighed. Haas Automation, Inc. påtager sig ingen hæftelse eller ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på webstedet.
  3. Din brug og browsing af websteder er på eget ansvar. Hverken Haas Automation, Inc. eller nogen anden part, der er involveret i at oprette, producere eller levere webstedet, er ansvarlig for eventuelle direkte, tilfældige, følgeskader, indirekte eller pønalerstatninger som følge af din adgang til eller brug af webstedet. Uden at begrænse førnævnte leveres alt på webstedet til dig som beset, uden nogen form for garanti, hverken udtrykt eller antydet, herunder men ikke begrænset til de antydede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Bemærk venligst, at nogle retskredse ikke tillader udelukkelse af stiltiende garantier, så nogle af ovenstående inkluderinger gælder muligvis ikke for dig. Der henvises til dine lokale love for eventuelle restriktioner eller begrænsninger vedrørende udelukkelse af stiltiende garantier. Haas Automation, Inc. påtager sig intet ansvar og er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grund af computervirus, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på webstedet eller din download af ethvert materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra webstedet.
  4. Enhver kommunikation eller materiale, du sender til webstedet via e-mail eller på anden måde, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-navnebeskyttet. Alt, hvad du sender eller offentliggør, kan bruges af Haas Automation, Inc. eller dets associerede partnere til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, afsløring, videregivelse, offentliggørelse, udsendelse og postering. Desuden er Haas Automation, Inc. frit stillet til at anvende ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der findes i enhver kommunikation, du sender til webstedet, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der bruger sådanne oplysninger.
  5. Billeder af mennesker eller steder, der vises på webstedet, er enten ejet af eller brugt med tilladelse fra Haas Automation, Inc. Brug af disse billeder af dig eller enhver anden autoriseret af dig, er forbudt, medmindre det specifikt er tilladt i disse vilkår og betingelser, eller specifik tilladelse gives andetsteds på webstedet. Enhver uautoriseret brug af billederne kan krænke ophavsretlige love, varemærkelovgivning, lovgivningen om privatlivets fred og reklame og kommunikationsbestemmelser og vedtægter.
  6. Medmindre andet er angivet, er varemærker, logoer og servicemærker (samlet "varemærkerne"), der vises på webstedet, registrerede varemærker tilhørende Haas Automation, Inc. Intet indeholdt på webstedet skal fortolkes som tildeling, implicit, om berettiget forventning eller på anden måde, enhver licens eller ret til at bruge et varemærke, der vises på webstedet uden skriftlig tilladelse fra Haas Automation, Inc., eller en sådan tredjepart, der kan eje nogen varemærker, der vises på webstedet. Dit misbrug af de varemærker, der vises på webstedet, eller andet indhold på webstedet, undtagen som angivet i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Vi vil også gøre opmærksom på, at Haas Automation, Inc. aggressivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang, som loven tillader det, herunder udøvelse af retsforfølgelse.
  7. Haas Automation, Inc. har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dette websted (hvis nogen) og er ikke ansvarlig for indholdet på en ekstern webstedsside eller andre websteder, der er knyttet til dette websted. Dine links til andre eksterne sider eller andre websteder er på eget ansvar.
  8. Selvom Haas Automation, Inc. fra tid til anden kan overvåge eller gennemgå diskussioner, chat, posteringer, overførsler, opslagstavler og lignende, der vises på webstedet, er Haas Automation, Inc. ikke forpligtet til at gøre det og påtager sig intet ansvar eller hæftelse som følge af indholdet af sådanne steder og heller ikke for fejl, ærekrænkelse, forringelse, forfalskning, udeladelse, falskhed, uanstændighed, pornografi, sjofelhed, fare eller unøjagtighed i nogen oplysninger, der findes på sådanne steder på webstedet. Du må ikke sende eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller sjofelt materiale eller materiale, som kunne udgøre eller opmuntre adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar, eller på anden måde overtræde nogen lov. Haas Automation, Inc. samarbejder fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retskendelse, der anmoder eller beder Haas Automation, Inc. om at afsløre identiteten af enhver, der sender sådanne oplysninger eller materialer.
  9. Haas Automation, Inc. kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere dette indlæg. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle vilkår og betingelser, som du er bundet til.