VILKÅR & BETINGELSER

 

Din tilgang og bruk av nettstedet til Haas Automation, Incorporated (Siden) (www.haasCNC.com) er underlagt de følgende vilkår og betingelser (Vilkår og betingelser) og alle gjeldene lover. Ved å gå inn på og bla gjennom siden godtar du, uten begrensning eller kvalifisering, vilkårene og betingelsene, og anerkjenner at alle andre avtaler mellom deg og Haas Automation, Incorporated er erstattet og uten kraft eller effekt.

Mediebruks- (bilder) og -opphavsrett

Alle medier (bilder) som finnes på denne nett-/ftp-siden, er godkjent for bruk av autoriserte Haas-distributører for å kun promotere Haas Automation, Inc. og Haas-produkter. Disse sidene og media (bilder) © Haas Automation, Inc. Bruk av Haas Automation, Inc. media (bilder) av andre enn en autorisert Haas-distributør er strengt forbudt uten forhåndsgodkjenning. Skriftlig forespørsel om bruk av Haas Automation, Inc. media (biler) må sendes via faks til 805-988-6918. Vennligst inkluder en sort og hvit representasjon av Haas Automation, Inc. medier (bilder) forespørselen gjelder, eller list opp Haas Automation, Inc. medier (bilder) med navn. Du må beskrive den tenkte bruken av Haas Automation, Inc. media (bilder) og inkludere navnet på den ansvarlige parten.

Vilkår og betingelser

  1. Du bør anta, med mindre annet er angitt, at alt du ser eller leser på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet, og kan ikke brukes, unntatt som angitt i disse vilkårene og betingelsene eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Haas Automation, Inc. Haas Automatisering, Inc., verken berettiger eller representerer at din bruk av materiale som vises på nettstedet ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilknyttet Haas Automation, Inc.
  2. Selv om Haas Automation, Incorporated gjør rimelig innsats for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på siden, gir Haas Automation, Incorporated ingen garantier eller representasjoner for dens nøyaktighet. Haas Automation, Incorporated tar ikke ansvar for feil eller utelatelser i innholdet på siden.
  3. Du bruker og blar gjennom siden på egen risiko. Hverken Haas Automation, Incorporated eller noen annen part involvert i opprettelsen, produksjonen eller leveringen av siden har ansvar for direkte, tilfeldige, følgende eller straffbare skader som kommer fra din tilgang til, eller bruk av, siden. Uten å begrense det foregående, er alt på siden tilbudt deg Som det er, uten noen form for garanti enten uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et spesielt formål, eller ukrenkelighet. Vær oppmerksom på at noen domsmyndigheter kanskje ikke tillater ekskluderingen av underforståtte garantier, så noen av inklusjonene ovenfor gjelder muligens ikke for deg. Sjekk din lokale lovgivning for restriksjoner eller begrensninger angående eksklusjonen av underforståtte garantier. Haas Automation, Incorporated tar heller ikke ansvar, og vil ikke være ansvarlige for skader grunnet datavirus som kan infisere datautstyret ditt eller annen eiendom grunnet din tilgang til, bruk av eller surfing på siden, eller din nedlastning av materialer, data, tekst, bilder, video eller lyd fra siden.
  4. All kommunikasjon eller materiale du overfører til siden via elektronisk post eller annet, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ubeskyttet. Alt du overfører eller poster kan brukes av Haas Automation, Incorporated eller deres agenter for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, utlevering, overføring, publisering, kringkasting og posting. Videre har Haas Automation, Incorporated rett til å bruke alle ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som finnes i kommunikasjoner du sender til siden for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av slik informasjon.
  5. Bilder av personer eller steder som vises på nettstedet er enten eiendom eller brukt med tillatelse av Haas Automation, Inc. Bruken av disse bildene av deg, eller noen andre autorisert av deg, er forbudt, med mindre dette er spesifikt tillatt av disse vilkårene og betingelsene, eller spesifikke tillatelser gitt andre steder på nettstedet. All uautorisert bruk av bildene kan krenke lover om opphavsrett, lover om varemerking, personvern- og publisitetslover og regler og vedtekter for kommunikasjon.
  6. Med mindre annet er angitt, er varemerker, logoer og servicemerker (samlet kalt "varemerkene") som vises på nettstedet, registrerte varemerker for Haas Automation, Inc. Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, underforstått, antakelse, eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke et varemerke som vises på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Haas Automation, Inc., eller en slik tredjepart som kan eie noen varemerker som vises på nettstedet. Ditt misbruk av varemerkene vist på siden, eller noe annet innhold på siden, bortsett fra som oppgitt i disse vilkår og betingelser, er strengt forbudt. Vi rådfører deg også at Haas Automation, Incorporated aggressivt vil håndheve sine immaterielle rettigheter strafferettslig, inkludert straffeforfølgelse.
  7. Haas Automation, Incorporated har ikke gjennomgått alle sidene lenket til denne siden (hvis noen) og er ikke ansvarlig for innholdet på sider utenfor nettstedet eller andre sider som er lenket til denne siden. Å benytte lenker til andre sider utenfor nettstedet eller andre nettsteder, skjer på egen risiko.
  8. Selv om Haas Automation, Incorporated fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå diskusjoner, chatter, poster, overføringer, oppslagstavler og lignende som kan forekomme på siden, har Haas Automation, Incorporated ingen forpliktelse til å gjøre dette og påtar seg intet ansvar som oppstår fra innholdet på slike steder, og heller ikke for feil, ærekrenkelse, injurie, bakvaskelse, utelatelse, løgn, obskønitet, pornografi, banning, fare eller unøyaktighet i informasjon som finnes på slike steder på siden. Det er forbudt å poste eller overføre ulovlig, truende, ærekrenkende, obskønt, skandaløst, inflammatorisk, pornografisk eller blasfemisk materiale eller noe materiale som kan presentere eller oppmuntre til oppførsel som kan regnes som lovbrudd, forårsake erstatningsansvar eller på andre måter bryte lov. Haas Automation, Incorporated vil samarbeide fullt med enhver ordensmakt eller rettsordre som ber eller beordrer Haas Automation, Incorporated om å utlevere identiteten til enhver som poster slik informasjon eller materiale.
  9. Haas Automation, Incorporated kan til enhver tid revidere disse vilkårene og betingelse ved å oppdatere denne posten. Du er bundet av alle slike revisjoner og bør derfor periodisk besøke denne siden for å gå gjennom de oppdaterte vilkårene og betingelsene du er bundet til.