VAREMERKE

 

Varemerker, tjenestemerker, varenavn og kjennetegn er alle verdifulle ressurser for Haas Automation, Inc. ("Haas").

Disse retningslinjene gjelder for Haas fabrikkutsalg, så vel som for andre parter autorisert av Haas gjennom en separat avtale som ønsker å bruke Haas-varemerker, -tjenestemerker, -varenavn, -kjennetegn, -bilder og/eller -logoer (kollektivt referert til her som "Varemerker") i kampanje-, reklame-, salgspunkt-, instruksjons- eller referansematerialer, eller på et nettsted eller i alt annet materiale. All bruk av varemerkene skal være underlagt avtaler inngått mellom Haas og brukeren heri ("Du") sammen med disse retningslinjene.

Ved å bruke varemerkene anerkjenner du at Haas er eneeier av varemerkene og lover at du ikke vil forstyrre Haas rett til varemerkene, inkludert å utfordre Haas bruk av, registrering av, eller søknad om å registrere slike varemerker, alene eller i kombinasjon med andre ord, hvor som helst i verden, og at du ikke vil skade, misbruke eller bringe noen Haas varemerker i vanry. All godvilje som kommer fra bruk av noen del av varemerkene tilhører eksklusivt og tilfaller Haas fordel. Enhver bruk av varemerkene for kommersielle formål uten tidligere skriftlig autorisasjon eller samtykke fra Haas, kan utgjøre varemerkeovertredelse og urettferdig konkurranse i strid med føderale og statlige lover.

Bruken av varemerkene kan være forbudt, med mindre uttrykkelig autorisert i én eller flere avtaler mellom Haas og deg. Videre gis ingen andre rettigheter herunder, bortsett fra den begrensede retten til bruk, som uttrykkelig tillatt under andre avtaler mellom Haas og deg. All bruk av varemerker vil være i samsvar med disse retningslinjene. Ved å følge disse retningslinjene, hjelper du Haas å beskytte sine verdifulle varemerkerettigheter og styrke sin merkeidentitet.

Autorisert bruk av Haas-varemerker

Bruk

Varemerkene kan kun brukes for å identifisere Haas-produkter og -tjenester. Bruk av varemerkene skal være som et adjektiv, og ikke et substantiv. For eksempel, "kjøp en Haas CNC-maskin," ikke "kjøp en Haas." Bruk ikke flertallsformer av varemerkene, eller gjør dem om til eiendomspronomen. Forkorte ikke varemerker, eller sett dem sammen med andre ord, symboler, tall eller varemerker som ikke tilhørere Haas. Sørg alltid for korrekt staving av varemerkene og gi varemerkene et ®-symbol hvis hensiktsmessig og i samsvar med disse retningslinjene. Varemerkene skal differensieres fra andre ord når på trykk, enten varemerkene vises på trykk, på et nettsted, i en videoreklame, på emballasje eller i annen reklame. Du kan differensiere varemerkene fra de omkringliggende ordene ved å bruke et eget varemerkesymbol (diskutert nedenfor). Du kan også differensiere varemerkene ved f.eks. å plassere varemerkene i stiliserte eller store bokstaver, plassere varemerkene i anførselstegn, eller ved å bruke uthevet skrift eller kursiv.

Bruk for reklame, kampanjer, salgspunkter, salgsmateriale og nettsteder

Kun Haas og deres Haas fabrikkutsalg eller andre autoriserte parter kan bruke varemerkene for reklame, kampanjer, salgspunkter, salgsmaterialer og nettsteder. Haas fabrikkutsalg og autoriserte tredjeparter kan bruke varemerkene kun som tiltenkt i samsvar med avtaler mellom Haas og deg, og all bruk av varemerkene skal være i samsvar med disse retningslinjene. All bruk av varemerkene må alltid være i forbindelse med de passende betegnelsene som definerer forholdet som er autorisert av din kontrakt med Haas.

Publikasjoner

Du kan bruke et Haas-ordmerke i tilknytning til blader, tidsskrifter eller reklame, så lenge du etterkommer de følgende kravene:

  • Bruken reflekterer positivt både Haas og deres produkter
  • En bemerkning om eierskap av varemerket inkluderes i anerkjennelsesdelen med beskjed om Haas sitt eierskap over varemerkene sine. For eksempel: HAAS er et registrert varemerke eid og lisensiert av Haas Automation, Inc.
  • Ditt navn og din logo vises mer fremtredende enn varemerkene på alt trykket materiale relatert til publikasjonen.
  • Ingen varemerker vises i publikasjonen eller på materialer relatert til publikasjonen uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Haas.
  • En fraskrivelse av sponsorstøtte, tilknytning eller anbefaling fra Haas, lik følgende, inkluderes i publikasjonen og all annet trykt materiale: [Title] er en uavhengig publikasjon og har ikke blitt autorisert, sponset eller ellers godkjent av Haas.

Uautorisert bruk av Haas-varemerker

Selskaps-, produkt- eller tjenestenavn

Du kan ikke bruke eller registrere, helt eller delvis, varemerker som en del av et selskapsnavn, varenavn, produktnavn, tjenestenavn eller som et domenenavn.

Haas-varemerker, -logoer og grafiske symboler

Du kan ikke bruke varemerkene (inkludert logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller modifiseringer av dem, som er eid av Haas) på eller i tilknytning med nettsteder, produkter, emballasje, håndbøker, kampanje-/reklamematerialer, eller for noen andre formål bortsett fra i samsvar med en uttrykt skriftlig varemerkelisens fra Haas, slik som en forhandleravtale for Haas fabrikkutsalg, lisensavtale eller annen avtale som refererer til det samme.

Variasjoner, utsprang eller forkortelser

Du kan ikke bruke en variasjon av varemerkene (inkludert logoer eller andre grafiske symboler, ikoner eller modifiseringer av dem, som eies av Haas) for noe formål. Du kan ikke bruke variasjon, fonetisk tilsvarende, fonetisk lignende, fremmedspråklig tilsvarende, utsprang eller forkortelse av Haas-varemerker for noe formål. For eksempel er "Haas4Sale" eller  "Haas Auto CNC" ikke akseptabelt.

Domenenavn

Du kan ikke bruke et identisk eller praktisk talt identisk Haas-varemerke i et domenenavn.  For eksempel er  "Haasmachines.com" eller "Haas4Sale.com" ikke akseptabelt.

Haas-kjennetegn

Du kan ikke bruke et bilde av en Haas-maskin og du kan ikke imitere de distinkte Haas-kjennetegnene (f.eks. utseendet til deres maskiner), nettstedsdesign, logoer eller skrifttyper. Du kan ikke bruke Haas-kjennetegn eller imitere dem for din nettsted.

Slagord og mottoer

Du kan ikke bruke eller imitere Haas-slagord eller -mottoer.

Handelsvarer

Du kan ikke produsere, selge eller gi bort handelsvarer, slik som t-skjorter, kopper, osv. som har varemerker, inkludert grafiske symboler, logoer eller ikoner, uten skriftlig samtykke fra Haas i forkant.

Anbefaling eller sponsorstøtte

Du kan ikke bruke varemerker, inkludert, men ikke begrenset til, grafiske symboler, logoer, ikoner, kjennetegn, osv. på en måte som vil antyde Haas tilknytning til eller anbefaling av, sponsorstøtte eller støtte av et tredjepartsprodukt eller en -tjeneste.

Nedsettende måte

Du kan ikke bruke varemerkene på en nedsettende måte.

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV "HAAS FABRIKKUTSALG" og "HFO"

Haas har utviklet og registrert merkene HAAS FABRIKKUTSALG og HFO for bruk av sine autoriserte forhandlere.

Bruk av HAAS FABRIKKUTSALG og HFO, i samsvar med disse retningslinjene, er tilgjengelige for bruk at nåværende Haas fabrikkutsalgs autoriserte forhandlere som har signert Forhandleravtalen og i følge en lisensavtale som er inkorporert i slik Forhandleravtale eller annen avtale inngått mellom Haas og deg.

Alle Haas fabrikkutsalgs autoriserte forhandlere må etterkomme disse retningslinjene.

Haas forbeholder seg rettigheten til å trekke tilbake tillatelse til å bruke HAAS FABRIKKUTSALG- og HFO-merker til enhver tid, hvis bruken av HAAS FABRIKKUTSALG- eller HFO-varemerket er uforenelig med disse retningslinjene, bryter gjeldende lov eller ellers anses som upassende av Haas.

UTTALELSE OM PASSENDE VAREMERKETILSKRIVELSE

Distribusjon innen spesifikke områder

  1. All bruk av varemerkene skal være begrenset til territoriet som definert i Forhandleravtalen mellom deg og Haas. For alle produkter, produktdokumentasjon eller annen produktkommunikasjon som distribueres i ditt område, må du bruke det passende varemerkesymbolet (TM, SM, ®) første gang varemerket forekommer i teksten på reklamen, brosjyren eller i annet materiale.
  2. Haas fabrikkutsalg kan inkludere referanser til deres forhold til Haas som en autorisert forhandler i liten skrift på slutten av den spesifikke kommunikasjonen eller i anerkjennelsesdelen av din kommunikasjon eller dokumentasjon. For eksempel: [Insert Your Company Name] er en autorisert forhandler hos Haas som et Haas fabrikkutsalg.
  3. Inkludere en tilskrivelse av Haas eierskap av varemerkene enten i liten skrift på slutten av den spesifikke kommunikasjonen eller i anerkjennelsesdelen av din kommunikasjon eller dokumentasjon. For eksempel: HAAS- og HAAS FABRIKKUTSALG-merkene er registrerte varemerker eid og lisensiert av Haas Automation, Inc.