Značajka oporavka ureznika navoja

Sačuvajte i vaš alat i dio sa samo nekoliko pritiska na tipku na Haas upravljaču, koristeći značajku oporavka ureznika navoja.