Gjenopprettingsfunksjonen for gjengetappen

Lagre både verktøyet og delen din med bare noen få knappetrykk på Haas-kontrollen ved å bruke gjenopprettingsfunksjonen.