Spåntransportör HCM

   
Automatisk borttagning av spån från maskinen

Denna kraftfulla spåntransportör av stål för spån tar snabbt och effektivt bort spån från maskinen och matar ut dem vid en höjd av en standardtunna på 208 liter, med minimal förbrukning av kylvätska. Det är perfekt för stora volymer av maskinbearbetning eller vid hård maskinbearbetning eller slipande material. Transportören kan aktiveras med M-koder eller direkt från manöverenheten, och det finns inställningar för att styra intervallet och längden för transportörcykeln vid automatisk drift. Tekniken med smarta sensorer ändrar automatiskt transportörens riktning om något fastnar.

 • Kraftig spåntransportör med stålband
 • Aktiveras med M-koder eller manuellt från manöverenheten.
 • Användarinställningar för att kontrollera cykelintervaller och varaktighet för den automatiska driften
 • Automatisk omvänd drift vid vridmomentsöverlastning

Spåntransportör

Vår remdrivna spåntransportör tar automatiskt bort spån från maskinen, samtidigt som de pressas samman och kylvätskan pressas ut. Spånrännans vinkel minimerar användningen av kylmedel och släpper ifrån sig spånen på samma höjd som en industriell standardtunna.

 • Backar automatisk om något fastnar
 • Aktiveras med M-koder eller manuellt från manöverenheten.
 • Inställningar styr driftens intervall och varaktighet
 • Automatisk drift förbättrar energieffektiviteten
 • Lyftvinkeln minimerar kylmedelsanvändningen
 • Släpper spånen på samma höjd som standardtunna

Inställningar som styr automatisk transportördrift

 • Inställning 114 TRANSPORTÖRCYKEL styr intervallen under vilken den remdrivna transportören kommer att starta automatisk drift under en cykel.
 • Inställning 115 TRANSPORTÖR PÅ-TID styr hur länge den remdrivna transportören kör under automatisk drift.
 • Inställning 196 TRANSPORTÖR AVSTÄNGNING anger längden på väntetiden utan aktivitet innan transportören stoppas.

OBS! Operatörsdörrarna måste vara stängda för att man ska kunna använda den remdrivna transportören.

Programmera transportördrift

 • M31 startar den remdrivna transportören i framåtriktning för att avlägsna spån. 
  • När den startats och maskinen är i sin cykel kommer transportören att köras den tid som angetts i Inställning 115 TRANSPORTÖRENS PÅ-TID och sedan stängas av.
  • När den startats och maskinen är i sin cykel kommer transportören att startas om efter tiden i Inställning 114 TRANSPORTÖRCYKEL och köras under tiden som anges i Inställning 115.
  • Medan maskinen är i cykeln kan du starta transportören genom att trycka på knappen [CHIP FWD] på tangentbordet. När den startats har Inställning 114 och 115 samma effekt som beskrivits ovan.
  • Om Inställning 114 är noll kommer automatisk drift av matarskruv inte att ske.
    
 • M33 stoppar all automatisk drift av transportören under cykeln.
  • Stoppa manuellt transportören under drift genom att trycka på knappen [CHIP STOP] på tangentbordet. Detta stoppar all automatisk drift av transportören under cykeln.

Manuell drift

 • Tryck på knappen [CHIP FWD] på tangentbordet för att starta den remdrivna transportören i framåtriktning för att avlägsna spån.
 • Tryck på knappen [CHIP REV] på tangentbordet för att starta den remdrivna transportören i bakåtriktning för att rensa en blockering.
 • Tryck på knappen [CHIP STOP] på tangentbordet för att stoppa den remdrivna transportören.

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.