HMC-spontransportbånd av beltetypen

   
Fjern spon fra maskinen automatisk

Dette robuste spontransportbåndet av beltetype i stål fjerner raskt spon fra maskinen, og sender ut sponen ved standard 208 liters fat høyde, med minimal kjølevæskeanvendelse. Det er ideelt for maskineringsbruksområder med høy produksjon eller ved maskinering av harde eller slipende materialer. Transportbåndet kan aktiveres via M-code eller direkte fra kontrollpendelen, og det finnes innstillinger for å kontrollere intervallet for og varigheten på transportbåndsyklusen for automatisk drift. Smart-sensorteknologi reverserer transportbåndet automatisk hvis det oppstår fast kjøring.

 • Kraftig spontransportbånd av beltetypen
 • Aktiveres via M-kode eller fra kontrollmotstykket
 • Brukerinnstillinger for å styre syklusintervall og varighet for automatisk drift
 • Automatisk reversering ved situasjoner med dreiemomentoverbelastning

Spontransportbånd

Vårt spontransportbånd av vribortype fjerner automatisk spon fra maskinen, samtidig som sponen komprimeres og kjølevæsken presses ut. Sponsjaktens løftevinkel minimerer utslipp av kjølevæske, og mater ut spon i høyden på en standard industriell tønne.

 • Reverseres automatisk hvis det oppstår fast kjøring
 • Aktiveres via M-kode eller fra kontrollmotstykket
 • Innstillinger kontrollerer intervallet på og varigheten av operasjon
 • Automatisk operasjon øker energieffektivitet
 • Løftevinkel minimerer kjølevæskeanvendelse
 • Mater ut i standard tønnehøyde

Instillinger som kontrollerer automatisk transportbåndperasjon

 • Innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS kontrollerer intervallet for når transportbåndet av vribortype vil starte automatisk operasjon under en syklus.
 • Innstilling 115 TRANSPORTBÅND I TIDE kontrollerer varigheten transportbåndet av vribortype vil kjøre under automatisk operasjon.
 • Innstilling 196 TRANSPORTBÅNDSTOPP spesifiserer mengden tid å vente uten aktivitet før transportbåndet stoppes.

MERKNAD: Operatørdørene må være lukket for å kunne operere transportbåndet av vribortype.

Program for transportbåndoperasjon

 • M31 starter transportbåndet av vribortype i fremadgående retning for å fjerne spon. 
  • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet kjøre den tiden spesifisert i innstilling 115 TRANSPORTBÅND I TIDE, og så slå seg av.
  • Når startet, og maskinen er i syklus, vil transportbåndet starte på nytt etter tiden i innstilling 114 TRANSPORTBÅNDSYKLUS, og kjøre tiden spesifisert i innstilling 115.
  • Når maskinen er i syklus, kan du starte transportbåndet ved å trykke på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet. Når startet, har innstillinger 114 og 115 den samme effekten som beskrevet ovenfor.
  • Hvis innstilling 114 er satt til null, vil automatisk vriboroperasjon ikke skje.
    
 • M33 stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.
  • Stopp transportbåndet manuelt når i syklus ved å trykke på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet. Dette stopper all automatisk transportbåndoperasjon når i syklus.

Manuell operasjon

 • Trykk på [CHIP FWD]-knappen på tastaturet for å starte transportbåndet av vribortype i fremadgående retning for å fjerne spon. 
 • Trykk på [CHIP REV]-knappen på tastaturet for å starte transportbåndet av vribortype i bakovergående retning for å fjerne en fastkjøring.
 • Trykk på [CHIP STOP]-knappen på tastaturet for å stoppe transportbåndet av vribortype.

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.