Kylvätskepump för höga flöden

   
3x kylmedelstryck för TM-serien

Den här uppgraderingen till kylmedelspump med högt flöde gör att standardpumpen på 186 W (1/4 hk) pumpar istället med 559 W (3/4 hk) och med 19,9 l/min. vid 2 bar (5,25 gpm vid 30 psi), vilket ger stort ökat kylmedelstryck vid skärstålet. Aktiverad via M-koden eller knappsatsen, högflödeskylmedelspumpen kommer att rensa bort spånet från skärstålet för arbeten som producerar mycket spån. Du kommer att se bättre finbearbetade delar och utökad verktygslivslägd, vilket sparar tid och pengar.

  • Tillåter högre skärhastigheter för lägre cykeltider och undviker omskärning av spånet
  • Ökar verktygslivslängden genom att rensa spån under djuphålsborrning och fickurfräsning
  • Förbättrar ytkvaliteten
  • Systemet aktiveras med M-koder eller direkt från manöverenheten

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.