Kylmedelssystem för portalfräsar

   
Komplett kylmedelssystem för GR-serien

Detta fullständiga kylvätskesystem för Haas GR-maskiner innefattar en kylvätsketank på 360 liter (95 gallon) och en pump på 559 W (3/4 hk) som ger kylvätska till knivens egg under bearbetningsprocesser. Systemet med högt flöde ger 19,9 liter/min vid 2 bar (5,25 gallon/min vid 30 psi) för borttagning av spån och smörjning av skärverktygets aktiva del, vilket ökar livslängden för verktygen och eliminerad spånsvetsning. Maskinbearbetning med kylvätska ger högre skärhastigheter, vilket förkortar arbetscykeltiderna och förhindrar att spån skärs på nytt, vilket ger bättre ytkvalitet. Systemet aktiveras med M-koder eller direkt från manöverenheten.

  • Öka verkygslivslängden genom att rensa bort spån och smörja skärstålet under maskinbearbetning 
  • Tillåter högre skärhastigheter för minskade cykeltider 
  • Förbättrar ytkvaliteten 
  • Aktiveras med M-koder eller manuellt från manöverenheten.

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.