Utblåssystem i inbyggnaden

   
Snabb, prisvänlig utsugning av ånga

Börja lasta delar tidigare, utan att vänta på att kylvätskedimman försvinner från maskinens hölje. Haas utblåssystem i inbyggnaden håller maskinens inre fritt från ånga och rök som genereras under maskinbearbetningen, vilket förbättrar sikten och gör att arbetsstycken snabbare kan bytas ut. Utblåssystemet i inbyggnaden monteras enkelt på höljet och aktiveras och drivs genom maskinen.

  • Använder en kraftig, lågvibrationsfläkt med nominellt flöde på 255 m³/h
  • Upptäcker automatiskt tilltäppta filter
  • Strömförs direkt från CNC-manöversystem
  • Körs automatiskt när spindelfläkten är aktiverad för energieffektivitet
  • Ansluts enkelt till verkstadens kanaler, via standardavgasporten på 254 mm  

Haas kapslade utloppssystem


Med tanke på hur viktigt det är med kortare arbetscykler idag är det ett dyrt sätt att slösa tid när man låter maskinoperatörer vänta medan kylvätskedimma släpps ut från maskinens hölje innan delarna byts ut. Det är därför som Haas har konstruerat ett inkapslat utloppssystem som är enkelt att använda och underhålla – och det allra bästa är att det kostar omkring hälften så mycket som vad konkurrenterna erbjuder.

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.