Oljeupptagare för kylvätsketank

   
Håll oljan borta från ditt kylmedel

Haas oljeupptagare för kylvätsketankar är en integrerad lösning som håller kylmedelsbehållaren fri från spårolja. Den sparar även tid och pengar åt dig genom att öka kylmedlets livslängd och minska underhållet av kylmedlet. Oljeupptagaren installeras enkelt och snabbt på sidan av Haas kylvätsketank. Under drift tar den bort olja från ytan på kylarvätskan och för över oljan till en uppsamlingsbehållare. Strömförsörjningen kan ske från maskinens uttag för jordfelsbrytare i manöverskåpet eller från valfritt 120 V AC-strömuttag.

  • Avlägsnar spårolja direkt från kylmedelsytan
  • Utökar livslängden för kylmedlet genom att minimera bakterietillväxten
  • Går att plugga in i maskinens GFI-uttag, eller i vilket 120 V AC-uttag som helst
  • Kan använda en elektrisk timer för att kontrollera driften

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.