Modul för tidig avkänning av strömavbrott

   
Undvik axelgång då strömmen inte fungerar

Haas modul för avkänning av strömavbrott känner av strömavbrott eller markanta fall i inkommande linjespänning och stoppar all axelrörelse snabbt, säkert och kontrollerat. Modulen ger strömförsörjning till elektroniksystemet tillräckligt länge för att aktivera bromsmotorer och förhindra icke begärda rörelser som kan skada detaljer och verktyg. Lodräta axlar stoppas med minsta möjliga rörelse.

  • Krävs för verkstäder med frekventa strömavbrott
  • Stannar maskinen säkert om ett strömfel inträffar
  • Sparar pengar genom att undvika skada på verktyg, uppspänningsanordningar och potentiellt på maskinen
  • Feldetekteringsläget aktiveras när inspänningen minskar mer än 20 %

Prata med oss

Om du vill ha mer information om hur en ny Haas-maskin kan ta dina produkter till liv bör du dela dina kontaktuppgifter med oss.

Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Frakt, inställning, statliga och kommunala skatter, återförsäljarens installationsavgifter och tillbehör som installeras av handlaren ingår inte. Inget ansvar accepteras för feltryck eller typografiska fel. Maskinerna visas med tillvalsutrustning. Den faktiska produkten kan ha ett annat utseende.