Apps Minute - Säkert läge

I Haas Apps Minute: Produktspecialisten Marcus Imes introducerar en ny funktion som kommer från nästa generation av Haas säkert läge. Vid aktiveringen kan säkert läge skydda maskinen från driftsstopp vid körning av ett nytt program för första gången. Titta på videon för att få mer information.