Apps-notat - Sikker modus

I dette Haas Apps-notatet; produktspesialist Marcus Imes introduserer oss for en ny funksjon som kommer fra Haas Next Gen-kontroll kalt Sikker modus. Når den er aktivert, kan Sikker modus beskytte maskinen mot sammenbrudd når den kjører et nytt program for første gang. Se på videoen for å få vite alt om det.