Nya Haas Mini Mill

Denna superpopulära kompakta maskinen har visat sig vara framgångsrik i både små och stora verkstäder, och Bob och Bryan diskuterar förbättringarna som gjordes för att öka tillförlitligheten och göra den nya maskinen ännu enklare att använda.