Nye Haas minifres

Denne superpopulære maskinen med små fotavtrykk har vist seg å være vellykket i små og store verksteder, og Bob og Bryan snakker om forbedringene som ble gjort for å øke påliteligheten og gjøre den nye maskinen enda enklere å bruke.