Översikt och felsökning på gränslägesbrytare

Om du misstänker att du har problem med en gränslägesbrytare på din Haas-maskin ska du se den här videon. Vår servicetekniker Orville Collins ger en överblick av hur gränslägesbrytarna fungerar och visar sedan felsöknings steg för steg, och hur du åtgärdar problemet.